Church RuachDutchVideo 2016

Sponsoren voor hulp aan de Filipijnse kerk Ruach gevraagd!

Voorwaar, in de liefde vraagt de Heilige Geest u, als het lichaam van Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, om de Filipijnen nu te sponsoren, zodat de grond waar de Kerk Ruach op staat, betaald kan worden en ook de twee huizen afgemaakt kunnen worden. Lees of hoor de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 19 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

supporters for Church Ruach2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2016 bracht de bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Wingstar en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, luister aandachtig! 

Mattheüs 18, vers 1 en verzen 19 en 20   Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? “Wie wil niet de grootste zijn in de hemelen?
Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is, “zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Het lichaam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bestaat uit:
alle broeders en zusters, die Hem hebben aanvaard als hun persoonlijke Redder!

Galaten 6, vers 2 en 3  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer.

1 Korinthiërs 12, vers 26 en 27  Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, en ieder voor zijn deel leden.

Laat de Heilige Geest u vandaag aanraken!
Voorwaar, in de liefde vraagt de Heilige Geest u, als het lichaam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om de Filipijnen nu te sponsoren, zodat de grond, waar de Kerk Ruach op staat, betaald kan worden en ook de twee huizen afgemaakt kunnen worden. Meer informatie vindt u in de website. Voorwaar, neem deze boodschap serieus! Vermeld bij uw gift: ‘Steun aan de Filipijnen’.

Voorwaar, herstel het lichaam en begeer om één te zijn in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Jakobus 4, vers 5 en 6  Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Voorwaar!
Deel in de vreugde, door te helpen bouwen aan het geestelijke huis, met een offer dat Gode welgevallig is, door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com