DutchVideo 2012

Spoedig wordt de vis van de slechte gescheiden

In dit visioen spreekt Jezus Christus zelf tegen Benjamin over de goede en de slechte vissen. Kies snel, zegt Jezus, want de tijd is kort!

Gepubliceerd op 18 apr 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC  

Zonsondergang Genesareth

Volledige weergave:

Dit visioen is aan Benjamin gegeven op woensdag 18 april 2012.

Benjamin, word eens wakker, kijk eens!

Ik stond ergens aan de kant van een strand… ik hoorde de wind en de zee.

Benjamin, kijk, Gennesaret is meer dan 150 kilometer; het is geen zee maar een wateroppervlakte.

“Wat doen die mensen daar, in die boot?”

Ze zijn druk om de vissen binnen te halen.

Zo zal Ik spoedig Mijn goede vissen binnenhalen!

God weet heel goed het verschil tussen slechte vis en goede vis. Hij wil dat ze bijten en aan de haak omhoog worden getrokken. Slechte vis, die Gods Koninkrijk proberen binnen te komen, wordt weggeworpen.

Ik ben de Redder, en heb de dood en het kwaad en zonde van de mensen overwonnen.

Benjamin, degenen die echt geloven, geloven dat wat jij hebt aangekondigd in Mijn naam. Ik leef en ben opgestaan van de dood. Nu mag Ik zeer spoedig de goede vissen omhoogtrekken, in Mijn boot.

Er zijn ook slechte soorten, en er zijn zoveel prachtige vissoorten, die door God zijn gemaakt. Toch, met pijn moet Ik ze weer laten gaan, omdat ze niet voor Mij hebben gekozen. Alleen Mijn liefde was niet genoeg voor deze prachtige vissoorten, omdat de liefde alleen maar van Mij uitging. Vele vissoorten gaan verloren, omdat ze zich niet willen vastbijten. Ik had nog zo vaak hun geroepen om zich te bekeren van hun zonde, maar ze zwemmen tegen Mijn waterstroom in.

Kijk, zie je dit?

Ik zag een andere boot, die de andere soorten van deze boot overnamen…

Zo zal de slechte vis weggenomen worden, door satan, en in de hel worden geworpen.

En de goed vis, die naar Mij geluisterd heeft, en Mij aangenomen heeft, en Mijn geboden bewaart, zal behouden worden. Ze krijgen nieuwe wateren en nieuwe geestelijke zuurstof, en ze zullen genieten van Gods hemels Koninkrijk. Ze zullen aan niets meer tekortkomen. Het zal deze Godskinderen hun verstand te boven gaan.

Benjamin, zeg dit: Bent u die eigenwijze vissoort, leeft u nog in zonde?

Jezus zegt: Kom tot Mij, ik ken u al vanaf de geboorte. Kom tot Mij, u mag nu de keuze maken! Laat u vangen door Mij, bijt u vast en word behouden. Ik vergeef uw zonden en was u schoon. Wees snel, want de andere soorten, die zich niet vastbijten, worden overgenomen door de andere boot, en zullen in de hel geworpen worden.

Kies, wie u dienen wil vandaag: Jezus of satan. Geen keus is Gods keus!

Benjamin, wil je een visje eten?

“Nee, na zo’n boodschap vergaat me de honger wel, vooral naar een visje”.

Misschien heb je al geraden wie Ik ben, Benjamin… Ooit at ik vis met Mijn discipelen, en ze herkenden Mij eerst niet, totdat Ik zei, wie Ik was.

“U… bent Jezus Christus!” zei ik.

Vrees maar niet, Benjamin, val niet voor Mijn voeten neer, want je moet terug nu, om Mijn woorden door te geven.

Wat sommigen ook zeggen van deze boodschap, Ik heb gesproken, en jij geeft Mijn woorden door! Ook Lukas 5 is interessant.

Slaap lekker, Benjamin!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com