DutchVideo 2013

Speelt uw kind met ‘goed’ speelgoed?

VOORWAAR, O WEE OUDERS DIE ZEGGEN, “ACH, MAG MIJN KIND, KIND ZIJN!” EN ONDERTUSSEN TOELATEN, DAT HUN DOCHTER OF ZOON ZICH BEZIGHOUDT MET HET FANTASIERIJKE, OCCULTE RIJK DER DUISTERNIS VIA SPEELGOED!

Gepubliceerd op 29 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

magisch speelgoed kinderen

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 oktober 2013 bracht een engel des Heren deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, o wee, ouders die zeggen: “Ach, mag mijn kind, kind zijn!” en ondertussen toelaten, dat hun zoon of dochter zich bezighoudt met het fantasierijke, occulte rijk der duisternis via speelgoed!

Daarmee wil satan de kinderen lokken. Denk o.a. aan Barbie, die toverspreuken kan uitspreken, en denk aan gewelddadige games, die leren en laten zien, hoe men mensen doodt. Voorwaar, satan sluipt uw huis eerst binnen op een leuke en voorzichtige manier, om zo op spelenderwijze uw kinderen te verleiden. En mama of papa lezen wel even voor het slapen gaan een verhaaltje voor, een leuk sprookje, dat uw kind meetrekt in het occulte! Het sprookje begint, en vaak hoort men dat de heks iemand vervloekt en betovert, en dat er weer goede heksen zijn en tovenaars, allemaal leugens!

En de ouders geven zelfs een zakje occulte flippo’s aan hun kinderen en spelen met Pokémon, helse wezens, en tarotkaarten en pendels, en zelfs met een magische box met spreuken, waarmee men anderen kan bezweren. En zelfs vele kinderen melden zich aan om lid te worden in het rijk der duisternis, om tovenaar of heks te worden via het internet of in een club.

Voorwaar, op talloze plaatsen in Harz, in Duitsland, wordt heden Walpurgisfest groots gevierd.

Er hangen kunstige zelfgemaakte duivels en heksen gedurende lange tijd in mei voor de huizen, stallen en schuren en in de bomen. En meer dan 75.000 mensen komen erop af. Vanouds naar hun volksgeloof houden ze een feestnacht voor heksen, vol magie!

Voorwaar, als ouders bent u echter verantwoordelijk, en zult u ook ooit voor God hiervoor verantwoordelijk moeten afleggen en dit mogen uitleggen!

Hierdoor hebben veel ouders problemen met hun kinderen gekregen.

Voorwaar, koop een Bijbel en ontdek de waarheid.

Lees voor: Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 14  Hier staat geschreven: Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.

Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de HERE, die u heilig.

Voorwaar, geef geen gehoor aan het occulte! Bekeer u!

Lees voor: Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, er is kracht in de naam van Hem, die meer dan overwinnaar is, en bij het noemen en het horen van deze naam, door de duisternis zeer wordt gevreesd.

Dit is de Naam boven alle namen, de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, die ook voorgoed zal afrekenen met dit rijk der duisternis!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com