DutchVideo 2018

Speel geen spelletjes met God en uw naaste als kind van God

Voorwaar, als iemand echt niet wil veranderen en spelletjes blijft spelen, grijpt God in! Vrees God, want Hij is Heilig en puur. Velen kunnen zich bij dit verhaal aansluiten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 23 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 augustus 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ramachan, een bode engel Gods van hoge rang.

Voorwaar, wie terechtwijzing haat, is dom.
En wat vanuit het hart naar buiten komt, van binnenuit, zal worden doorgrond door de Heilige Geest Gods!

Zo was er eens een jonge Christenvrouw die er goed uitzag, en zij had een vlotte babbel, en diende de Heer.
Maar diep, heel diep, zaten alleen maar kwade overleggingen en roddel en boosheid. Haar naam was Corry… Oeps! Ze zegt altijd ‘Sorry’ na de daad. En had men haar door, moest ze er snel vandoor. Of ze zei: “De liefde en vergiffenis van Jezus gaat heel diep!”

En stilletjes gaat ze verder als schijn-Christen en met kwaadsprekerij.
In de kerk heeft ze weleens een vermaning gekregen, over wat van binnenuit naar buiten kwam.
“O ja, sorry! Mijn naam is Corry. Sorry!” Of ze zei: “De Heer heeft mij vergeven. Sorry dat ik je gekwetst heb en pijn heb gedaan. Gelukkig, ware liefde vergeeft, wat er ook ooit is geweest; nieuwe start en kansen! Want sorry, mijn naam is Corry.”

Voorwaar,

1 Korinthiërs 13, vers 5 tot en met 7  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Speel geen spelletjes met God en uw naaste als kind van God.
Of het zou weleens kunnen zijn dat u gestraft wordt!

Corry was een roker, en voorwaar, Corry hield van flirten.
En zij houdt ervan om iedereen naar haar hand te zetten in de kerk, en is een koppelaarster en zorgt vaak voor een date tussen een broeder en een zuster van de kerk. Voorwaar, als iemand echt niet wil veranderen en spelletjes blijft spelen, grijpt God in! Sorry, Corry, God gaf je kanker, en je bedroefde de Heilige Geest vanwege je ‘Sorry’. Hoewel God liefde is en vergeeft, luisterde je niet naar God! Nu schreeuw je het uit en ben je begraven.

Voorwaar, vrees God, want Hij is Heilig en puur.
En wees niet gelijkvormig aan de wereld. Laat de satan op u, die luistert, geen voordeel behalen, want zijn gedachten en werken zijn u niet onbekend!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Velen kunnen zich bij dit verhaal aansluiten.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com