DutchVideo 2017

Speel geen spelletjes met de onzichtbare wereld!

Voorwaar, speel niet met uw leven! Dit is een boodschap met een alarmerend signaal naar de kerken, en in het bijzonder naar de ouders met kinderen toe, en ook aan u. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Beautiful male elf in the magic forest. Fantasy. Fairy tale, magic.

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 juni 2017 werd deze waarschuwende, alarmerende boodschap Gods woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, door Gods bode engel. De engel Gods sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden meteen opschreef, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, speel niet met uw leven!
Dit is een boodschap met een alarmerend signaal naar de kerken, en in het bijzonder naar de ouders met kinderen toe, en ook aan u. Voorwaar, mijn naam is Feasul en ben een bode engel Gods.

Men vindt het maar eng, hoor, een Profeet die engelen op bezoek krijgt, en zelfs Jezus.
En er zijn er die zeggen, “En die verhalen over gevallen engelen, brrr! Ik luister niet naar zijn boodschappen. Ik vind hem een enge Profeet; hij maakt mij bang!” Voorwaar, u vindt hem eng, en zowel Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Waarom u niet wil luisteren naar zijn boodschappen? Dat komt omdat u besmet bent.

Voorwaar!
Zelfs de voorgeschiedenis van vele kerken heeft haar grootste geschiedenis spoor in het occulte, zoals de geestelijke, demonische, duivelse wereld, met zijn tovenaars, goden, kabouters, elfen, enzovoorts. Vele kerken hebben zich in het verleden hieraan schuldig gemaakt en dit zelfs aangemoedigd. En ook nu nog laat men zich steeds betoveren door dergelijke afgoden, en ontvangt men hiervan vervloekingen. Ook verafgoodt men de paus. Ook zoekt men deze zogenaamde natuurgeesten op in het bos, en roept ze aan in een soort van spel. Sommigen denken, ‘Spannend! Laten we ze aanroepen!’ En sommigen spelen een spel in het begin. Maar dit gezelschapsspel wordt steeds grimmiger, want het is een gevaarlijk, occult, demonisch, realistisch spel! En voordat men het weet, ontvangt men daadwerkelijk, waar men eigenlijk niet in geloofde!

Even voor de duidelijkheid, zoekt de dingen op die van boven zijn.
Als u die Profeet maar eens ging aanhoren in de Evangelicalendtimemachine.com, in de boodschap, getiteld: ‘Ouders, leg uw kinderen niet neer in de onzichtbare wereld!’ Ook via de Search balk vindt u de boodschap met de titel: ‘Schijnheilige nepheiligen binnen het Katholicisme, zowel toen als nu!’ Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen ontvangt de boodschappen 100% in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 15 en 16  Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Voorwaar, vele engelen brachten u reeds waarschuwingen via Zijn ware Profeet van de laatste dagen!
Voorwaar, en wat deze zogenaamde natuurgeesten en magie betreft, als u nu toch eens de waarheid ging aanhoren, dan zou u gaan ontdekken, via Gods Profeet, dat er meer is tussen Hemel en Aarde… Juist, goed en kwaad! Boze geesten bestaan! Weest gewaarschuwd en laat ze met rust, en maak maar contact met God, JHWH, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach alleen. Ga bidden en lees de Bijbel!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com