DutchVideo 2014

Somber, depressief of anders!

Boodschap Gods: Somber gestemd? Depressief of anders? Weet dan dat er leven is na een depressie, of uw emotionele situatie, waar u onder lijdt. En als u met gebed daar doorheen gaat, dan komt u er met Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, sterker dan daarvoor er doorheen!

Gepubliceerd op 4 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

somber or depressed

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 november 2014 werd door een engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die alles altijd woord voor woord meteen opschrijft, in aanwezigheid van de engelen Gods.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, sta Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe om tot u door te dringen.
Pak uw Bijbel en lees mee.

1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Voorwaar, klem u vast aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Emoties, depressies, vermoeidheid, angst, inbeelding, minderwaardigheid, hebben al velen van het rechte pad gebracht.

1 Korinthiërs 10, vers 10 tot en met 12  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft!
En Gods woord is onveranderlijke en standvastig. Nu u nog!

Lees voor uzelf: Jeremia 20, vers 7 tot en met 18

Voorwaar, ook gelovigen kunnen depressief zijn.
Jeremia werd dit ook, omdat hij geen respons kreeg op zijn oproep tot omkeer.
En Job raakte in de put, toen hem alles werd afgenomen. U leest dit in Job 3.
David werd ook depressief, als gevolg van zijn zonde met Batseba. U leest dit in Psalm 51.
Paulus was somber, toen hij in de gevangenis was, omdat hij het gevoel had, dat hij door iedereen in de steek was gelaten. U leest in dit in 2 Timotheüs 1, vers 15. Dit waren enkele voorbeelden.

Voorwaar, wie dus aan emoties lijdt, of depressie, of aan een of andere blokkade, houdt Gods woord vaak tegen.
U moet juist standvastig en sterk zijn, en in Gods woord geloven en vertrouwen, ook al hebt u het moeilijk! God zal nooit verleidingen in uw leven toelaten, wat u niet aankan. Voorwaar, u kunt alle gevoelens bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, brengen. Hij lost alles op, wanneer men zich op Hem concentreert en niet op die blokkade. Stap daaroverheen! Iedereen is zelf verantwoordelijk. Hij kent u en uw situatie! Ook Hij veroordeelt u niet en laat u niet vallen. Hij wil u juist vandaag bemoedigen en zich door u laten vinden.

Dit is niet het einde van uw eeuwig leven!
Na het dal komt weer een berg. Er is leven na de depressie! En als u met gebed daar doorheen gaat, komt u met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sterker dan daarvoor er doorheen!

Romeinen 8, vers 26 tot en met 30  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com