DutchVideo 2016

Snelle vaccinaties met de RFID microchip uitgelokt door Barack Obama!

In deze openbarende, mededelende boodschap Gods van vandaag leest en hoort u onder andere, hoe Barack Obama het aannemen van de RFID microchip bespoedigt bij de mens, en hoort u over de twee bewijsstukken, die aantonen dat Barack Obama de antichrist, satan, is en wordt de betekenis van de naam Barack Obama ontleed en vertaald vanuit de Geschriften in de Bijbel!

Gepubliceerd op 19 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

this is going to hurt - Obamacare

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 19 mei 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig bent u, El Elohím, Adonai, Koning der koningen!

Voorwaar, de antichrist Obama opende zijn mond…
en er verspreidden zich allerlei muggen en virussen, om zo uit te lokken dat men zich sneller laat vaccineren, om de RFID-chip te aanvaarden! Veel baby’s en veel Amerikaanse burgers hebben al een RFID microchip geïmplanteerd gekregen, omdat het onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse wet.

Voorwaar!
Zou men de bewijzen op tafel leggen, zoals de naam Barack, dat zowel in het Grieks als Hebreeuws bliksem betekent, dan worden de ogen geopend. Het beest staat ook voor satan, en zo komt u uit bij Barack Obama, dat in het Hebreeuws betekent: bliksem, gevallen ster.

Voorwaar, ook Obamacare, en vele onderzoeken, wijzen keihard naar de antichrist!
Voorwaar, meer over de antichrist kunt u vinden in de Evangelical Endtimemachine.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com