DutchVideo 2014

Smullen bij Jumbo!

Boodschap Gods: Wat men nu eet, dat eet men ook in de hel! Voorwaar, goed en kwaad bestaan. Maak uw keuze en laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede! (Video met schokkende beelden!)

Gepubliceerd op 1 november 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

meelwormen bij Jumbo te koop - insecten

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd op 31 oktober 2014 woord voor woord overgebracht door een engel des Heren aan Gods ware dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Morasía en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, had Profeet Benjamin Cousijnsen u niet op 18 september 2014 de boodschap gebracht, met als titel: ‘Ongedierte te koop als vleesvervanging!’?
Voorwaar, Jumbo is al begonnen met het aanbieden van insecten! Voorwaar, satan probeert zowel het DNA van de mens te beïnvloeden als wel de manier van eten. Ook kevers en wormen en vele insecten komt u tegen in de hel, net als ratten, spinnen en vleermuizen en ziekten, virussen, enzovoorts.

Voorwaar, op aarde eet men al volop satanische maaltijden, waardoor ook vele ziekten door ontstaan zijn.
Men eet hetzelfde ongedierte in de hel. Ook is de hel de enige plek in het heelal, waar veel giftige rookstoffen met rook te vinden zijn, dat gezwellen veroorzaakt, en dat de huid doet etteren en bloeden. Dit is de plek voor de rookverslaafden!

De martelingen, die de Christenen worden aangedaan, zowel het kruisigen, onthoofden en het uit elkaar getrokken worden, enzovoorts, op aarde, herhaalt men in de hel!
Maar dan ondergaan de daders dit ook voor eeuwig! Voorwaar, de hel is één van de meest aanjagende en afschuwelijkste plaatsen, die men maar kan bedenken en ervaren, als men zich niet bekeert en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aanneemt.

Lees voor: Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

1 Korinthiërs 5, vers 10 en 11  niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.

De Derde brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Openbaring 20, vers 11 tot en met 15  En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Voorwaar, er bestaat goed en kwaad!
En waar uw hart en gedachten vol van zijn, daar zal ook uw ziel zijn. Wees dus vol van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en kies voor de hemel!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com