DutchVideo 2023

Sluit u aan in Mijn werk!

Red als een steuner nog voordat het einde is, vele zielen en denk nu niet alleen aan uzelf, maar weest u allen in eenheid met Mij verbonden en in Mijn werk!

Gepubliceerd op 3 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, open dit hemelse opgerolde perkamentpapier en deel het met de wereld!
Zo staat geschreven hierin;

Mijn kind, ween niet, Ik ben het, uw Rabboeni en uw liefhebbende Abba, Vader. Mijn kind, wees opmerkzaam en onderhoud gij naarstig Mijn geboden.

Johannes 16, vers 16 lees vanaf: En nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien.
En vers 22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik, “de Heer” zal u wederzien en uw hart zal zich “enorm” verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap, “en evenzo andersom.”
En vers 33 Dit heb Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, uw Koning” tot u gesproken, opdat gij in Mij, “uw Abba, Vader” vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, “strijd en vervolging” maar houdt goede moed, “want” Ik heb de wereld overwonnen.

Voorwaar, en gij die een trouwe sponsor zijt, onderhoud Mijn werken in de Evangelicalendtimemachine.com.
Verder, ook u die Ik liefheb en geen sponsor zijt, word een trouwe steuner zoals Ik een vaste trouwe steun, er altijd al geweest ben voor u die Ik onvoorwaardelijk liefheb. Voorwaar, sluit u aan in Mijn schip.

Johannes 17, vers 13 Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben.
En vers 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.

Voorwaar, heb Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Mijn kind niet zo vaak gesteund, gezegend en gered in de verdrukkingen op de aarde?
Voorwaar, wees een goedgekeurde levende steen, en breng uw offer en trouwheid aan Mij, en steun Mijn Profeten. Heb Ik, uw liefhebbende Vader Mijn grootste offer niet reeds aan u gegeven in liefde, en elke schuld en prijs met Mijn leven en Bloed voor u afbetaald? Voorwaar, de Evangelicalendtimemachine.com heeft u nodig waar Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, de Kapitein ben! Red als een steuner nog voordat het einde is vele zielen en denkt nu niet alleen aan uzelf, maar weest u allen in eenheid met Mij verbonden en in Mijn werk!

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 16, 13 en 14 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, de Heer heeft een blijmoedige trouwe gever lief!
Uw loon zal groot zijn in de Hemel.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com