DutchVideo 2013

Sla uw wijsheid niet in de wind

GELUKKIG IS DE MENS DIE ZICH VERDIEPT IN WIJSHEID! DE WIJSHEID VAN DEZE WERELD IS DWAASHEID VOOR GOD. ZOEKT DE DINGEN DIE VAN BOVEN ZIJN. SLA UW WIJSHEID NIET IN DE WIND!

Gepubliceerd op 15 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

wijsheid

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 15 augustus 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revech. Hoor aandachtig,

Sirach 14, vers 20 tot en met 27  Gelukkig is de mens die zich verdiept in wijsheid, die naar inzicht streeft, de wegen van de wijsheid overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden. Laat hij het spoor van de wijsheid volgen, bij haar poorten naar haar spieden. Hij blikt door haar vensters, luistert aan haar deuren. Hij vestigt zich bij haar huis, slaat zijn tentpin in haar muren. Hij zet zijn tent vlak bij haar neer, hij vestigt zich op een goede plaats. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en woont onder haar takken. Zij beschermt hem tegen de hitte, in haar luister woont hij.

1 Corinthiërs 3, vers 16 tot en met 21  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe…

Kolossenzen 3, vers 1 en 2  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Voorwaar, sla uw wijsheid niet in de wind!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com