DutchHolidaysVideo 2013

Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar!

31 DECEMBER 2013  DE HEER JEZUS CHRISTUS, ISA, YESHUA HAMASHIACH, BRACHT DEZE BOODSCHAP ZELF! VERDER: INSTRUCTIES VOOR HET DRUIVEN ETEN OM 24.00 UUR! VAN OUD OP NIEUWJAAR! SJANA TOVA! EN PROFETIE OVER EUROPA IN 2014!

Gepubliceerd op 31 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Moscatel druiven

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Luister naar deze bijzondere mooie boodschap, die Yeshua HaMashiach, de Here Jezus Christus zelf, vanochtend overbracht aan Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige en ware, enige eindtijdprofeet van de laatste dagen.

Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen! Werp u niet neder, Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester. Schrijf Mijn woorden op en luistert aandachtig. Vrede zij u! Ik ben de Alfa en de Omega. Mijn kind, Ik ben heilig, kadosh! Ik ben Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Zet uw Moscatel druiven, of uw donkerrode druiven, voor u.
Bekijk ze eens goed. Zijt gij tevreden?
Zo bekijk Ik u ook van de buitenkant en vooral van de binnenkant. Hier en daar nam Ik een slechte vrucht weg, en soms vele dorre takken of vele slechte vruchten. Ik wil, dat gij goede vruchten draagt, Mijn kind. Overdenk voor uzelf nu even het volgende. Is er een rotte vrucht in u, een rotte vrucht tussen de goede druiven?
Dit veroorzaakt, dat de goede ook aangetast worden. Voorwaar, maak uw paden recht en vraag om vergeving! Anders zondigt u.

Ik zeg u, Voordat gij deelneemt in uw kerk of thuis, mag er niets in uw hart en gedachten in de weg staan, of op uw plein met vele broeders en zusters.
Voorwaar, gedenk Mij en wat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voor u gedaan heb, bij het overgaan van Oud op Nieuw. Zowel het oude, dat voorbij is, en zie, het nieuwe dat komt! Ook deze druiven, en houd het omhoog; doe het, voordat de klok de laatste 12 uur tikken aangeeft. Dank Mij, dat Ik deze druiven heb gezegend, uw Adonai Elohím, Jahweh, Jehovah Tze’va’ot.

Voorwaar, kijk nu naar uw klok…
Bij de eerste klokslagen neemt u van de twaalf druiven, bij elke slag één druif. Voorwaar, Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader de Landman. Ik zal elke vrucht omzetten in zegeningen. Ik zal uw druiven in u laten rijpen door Mijn licht, en uw verborgen gaven laten zien. En zijt gij eigenwijs en luistert niet? Dan snijdt Mijn Vader de goede gezonde tak af, en geeft het aan een ander en ent het! Voorwaar, slaat de klok 24.00 uur, zeg dan: “Sjana Tova!” Dit betekent voor u: Een Goed Nieuwjaar!

Voorwaar, de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws, en vooral Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die alles stuurt, wil u bedanken voor uw trouwheid en tienden en giften in het afgelopen jaar, en uw gebeden!
Ook bracht op 25 maart 2013 een bode engel u, namens Mij, een boodschap over tienden, met de titel: ‘De Tienden!’. Niet iedereen weet wat dit inhoudt, daarom deze boodschap.

Voorwaar, met Oud en Nieuw mag men gerust genieten en drinken, maar bedrink u niet!

Lees voor: Efeziërs 5, vers 18  Hier staat geschreven:  En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.
De Here Jezus Christus sprak verder,

Voorwaar, men mag drinken wat men wil, maar men moet dronkenschap vermijden; dit wordt veroordeeld!
Ook Ik dronk wijn met het Heilige Avondmaal en op de Bruiloft te Kana. Wijn is om te genieten. Dronkenschap is uit den boze!

Voorwaar, ook kerst veroordeel Ik!
Luistert naar de boodschap van 10 december 2013, met als titel: ‘Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden!’ En ook de boodschap van 18 december 2013, met als titel: ‘‘Kappen’ met die heidense kerstboom en kerstfeest!’ Voorwaar, dit zijn de feiten!

Voorwaar, 2014 is een jaar dat erger zal zijn dan 2013.
De werkers van de laatste dagen roep Ik op: Gebruik uw gaven in de bediening en zwijg niet!

Lees voor: Jakobus 1, vers 17  Hier staat geschreven: Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

De Heer sprak verder, Voorwaar, Hoor, Mijn kinderen!

Lees voor: Openbaring 22, vers 12  Hier staat geschreven: Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Johannes 8, vers 26 tot en met 29  Hier staat geschreven: Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. Zij hadden niet begrepen, dat Hij tot hen van de Vader sprak. Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.
Johannes 15, vers 5  Daar staat geschreven: Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
En vers 16 en 17  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.
De Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Isa, sprak verder,

Voorwaar, profeet Benjamin, het extreme weer voor Europa wordt Europa nog even bespaard.
Maar voorwaar, weest alert voor wat komen gaat! In 2014 zal de aardbeving voor Europa ook op zijn sterkst zijn.

Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

 

* Gedenk Mij van oud op nieuw met Moscatel druiven

Gedenk Mij van oud op nieuw met Moscatel druiven

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com