DutchHolidaysVideo 2015

Sinterklaas en Zwarte Piet ontmaskerd!

Boodschap Gods: De waarheid wordt 100% openbaar gemaakt, waarom Sinterklaas racistisch en occult is, in deze openbarende, mededelende, waarschuwende, en ook verwijzende boodschap Gods, die op 1 december 2015 door Gods bode engel, woord voor woord, werd overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen, namens Jezus Christus van Nazareth!

Gepubliceerd op 1 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

saint Nicholas and Zwarte Pieten, devils

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 1 december 2015 bracht de bode engel Gods woord voor woord deze openbarende, mededelende en verwijzende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carmaddar en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de mijter van de Rooms-Katholieken heeft de vorm van een visbek.
Dit staat waarlijk voor de verering van Dagon, ook bekend als Baäl-Moloch, duivel. Voorwaar,

Lukas 18, vers 15 tot en met 17  Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

Men brengt de kinderen liever bij de afgod Wodan, dan bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die kadosh, heilig is!
Luister ook naar de boodschap van 18 oktober 2013, met de titel: ‘Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze!’ En als u op de link klikt, die u kunt vinden onder Categories, onder de naam Holidays, komt u alles te weten over de feestdagen, wat God daar nu werkelijk van vindt! Vele vragen worden beantwoord, zoals onder andere: de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren, en de waarheid over Pasen. Voorwaar, op 30 december 2014 bracht Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een boodschap, waar u ook dit jaar deel aan kunt nemen met Oudjaar. De boodschap heet: ‘Het staat voor zegeningen: 12 druiven, neem deel hieraan!’

Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine zijn vele zegeningen te vinden van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, de Rooms-Katholieke kerk heeft al vele generaties de zielen naar satan geleid. Ik openbaar u, dat ook die zogenaamde goedheiligman een verbond had met satan, en dat hij inderdaad een Zwarte Piet aan zijn zijde had, de duivel! Ook na zovele jaren komen kinderen vaak huilend thuis, vanwege dat ze uitgescholden worden voor Zwarte Piet! 

In de Middeleeuwen stond het al bekend, dat Zwarte Piet voor de duivel stond, ja, met de roe en de zak!
Was Sinterklaas racistisch?
Ja! Zwarte Piet was ook een slaaf, en diende Sinterklaas. Ook kocht hij slaven op, om hem te dienen. Daarom valt het onder racisme, en vernedert het de donkere bevolking. Sinterklaas was dus schijnheilig. De namen Odin, Wodan, Dagon, Moloch, zijn boze geesten, zowel satan!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com