SwahiliVideo 2013

Sikilizeni, Africa nzima, mkono wa mungu unaenda kuwaadhibu!

Ilichapishwa kwenye Feb tarehe 27, 2014 naye ElectOfTheEndtimes

UJUMBE WA KINABII WA MUNGU: SIKILIZENI, AFRIKA NZIMA, MKONO WA MUNGU UNAENDA KUADHIBU AFRIKA NZIMA, KWA SABABU YA VILE MNAVYO ABUDU SANAMU NYINGI NA MATENDO YENU! NA HATA INGAWA MNAMKUMBUKA SANAMU WENU, KUMKATAA BWANA MWENYEWE KUNALETA KUTENGANA NA KIFO!
Tafadhali eneza na usibadilishe chochote © BC