DutchVideo 2013

‘Sí, mono es mio!’ (‘Ja, aap is mijn!’)

MARTA WAS HEEL KLEIN; DE HEER BRENGT WAT GEBEURDE TERUG IN DEZE BIJZONDERE BOODSCHAP, DIE 100% IN TEGENWOORDIGHEID VAN EEN BODE ENGEL DES HEREN DOOR BENJAMIN COUSIJNSEN WOORD VOOR WOORD IS OPGESCHREVEN. (MONO=AAP)

Gepubliceerd op 12 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

doodshoofdaapje

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 oktober 2013 bracht een bode engel Gods deze bijzondere boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, weet gij het nog, Benjamin?

Benjamin betekent: zoon van de rechterhand.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Belenco.

Ik vertel u, die luistert, over een klein Spaans meisje van 3,5 jaar, en haar naam is Marta.

Psalm 36, vers 6  HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken.

Toen de ouders naar Nederland emigreerden, trokken ze in bij een Spaans liefdevol, groot gezin in Enschede.

Jesaja 55, vers 9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Voorwaar, voordat men aankwam van de lange reis in Enschede, ging het alarm af, want Marta was haar speentje kwijt.

Wat men ook probeerde, ze was ontroostbaar.

2 Korinthiërs 1, vers 3 en 4  Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

Voorwaar, ik zeg u, Op een dag ging Marta naar een speeltuintje, het parkje De La Salle bij het Jongensinternaat.

Spreuken 31, vers 25 en 26  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.

Voorwaar, Marta raakte daar bij het speeltuintje verliefde op een aapje.

Voorwaar, ik spreek nu niet over Profeet Benjamin. Dit was een aapje, dat men een doodshoofdaapje noemt, denk aan Pippi Langkous, dat aapje!

Genesis 2, vers 18 en 19  En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem “en haar” een hulp maken, die bij hem “en haar” past. En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds… tot zover.

Marta zag haar aapje in een kooi…

Voor Marta was dit haar aapje! Ze vond het geweldig, en het aapje veroverde het hartje van Marta. Marta gaf dat aapje pinda’s in dop, die het aapje secuur wist af te pellen. En het maakte een diepe indruk op Marta. Geweldig vond ze het! Haar eerste kennismaking met een mono, dat ook ‘aap’ betekent in het Spaans.

Marta hoorde op een zekere dag haar vader praten, en hij zei, dat hij zijn mono zou meenemen vanuit zijn werk.

Lukas 6, vers 23  Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel. Tot zover.

Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, raakte weleens teleurgesteld.

Lukas 4, vers 29  Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten.

Lukas 4, vers 30  Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Voorwaar, ja, daar kwam Marta’s vader aan, en haar hartje sprong op van verlangen en vreugde, en ze riep, toen ze Mono niet zag: “Waar is mono?”

“Oh, daar is hij…”

“Waar?” Maar Marta zag niets, en maar zoeken: “Mono! Mono!”

Voorwaar, in het Spaans heeft mono meerdere betekenissen, en het bleek om een werkpak te gaan uit één deel!

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of een vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, alles heeft een reden.

Een mono, een aapje, heeft veel ruimte nodig en is geen huisdier.

Ik ga nu, maar voordat ik ga: Het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ zal u in december worden toegezonden, 2013.

Het kon niet eerder gedrukt worden. Ook dit heeft een reden. Voorwaar, uw geduld zal omslaan naar zegen, bij het lezen van dit prachtige boek met vele foto’s en boodschappen Gods en getuigenissen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com