DutchVideo 2013

Shalom, vrede zij u! sprak Jezus Christus!

06-06-2013  BOODSCHAP VAN LIEFDE, VERTROOSTING EN BEMOEDIGING, DOOR DE HERE JEZUS CHRISTUS (IN HET HEBREEUWS: YESHUA HAMASIACH), WOORD VOOR WOORD ZELF OVERGEBRACHT AAN ZIJN DIENSTKNECHT, BENJAMIN COUSIJNSEN.

Gepubliceerd op 6 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

genade en vrede zij u

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Welkom bij deze bijzondere boodschap van vandaag. Benjamin Cousijnsen werd drie keer geroepen in zijn slaap op donderdag 6 juni 2013.

Hij hoorde, Benjamin, Benjamin, Benjamin…

En Benjamin dacht dat het een engel des Heren was, zoals altijd. Hij liep naar het kleine kamertje, waar hij altijd ontmoetingen heeft met de engelen Gods, deed de deur open, en daar stond de Heer… Benjamin wilde zich eigenlijk voor Zijn voeten werpen, om Hem te aanbidden. Maar de Heer gebaarde heel sierlijk van, ga daar maar zitten en begin te schrijven. Ik begin nu met de boodschap.

Shalom, vrede zij u! Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u Mijn kind, Ik ben het, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voordat gij werd gevormd in de moederschoot, kende Ik u al. Ik heb u, Mijn geliefde, altijd liefgehad en beschermde u vanaf de eerste dag. Voorwaar,

Jakobus 1, vers 17  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Voorwaar, Ik kijk niet naar uw verleden; het is blanco, witter dan de sneeuw!

Ik ben niet ver weg, of iemand waar je bang voor hoeft te zijn. Maar Ik ben liefde.

1 Johannes 4, vers 16, en 1 Johannes 5, vers 12

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Mijn geliefde, als uw hart gebroken is, Ik ben dichtbij.

Ik koester u dicht aan Mijn hart. Ik, de goede Herder, zal u dragen, zelfs al vindt gij uw leven moeilijk. Ik ben bij u. Vergeef uw naasten, uw broeder en zuster en al die u pijn hebben gedaan.

Pak uw Bijbel en lees voor uzelf: Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 15, en vers 24 en 25

Voorwaar, ook Ik heb u kunnen vergeven, en uw zonden gedragen in liefde.

Lees voor: Galaten 5, vers 22 en vers 25  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

De Here Jezus Christus sprak verder,

Mijn geliefde, gij zijt waardevol voor Mij.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com