DutchVideo 2014

Shalom, bid dit gebed eens!

EEN PRACHTIGE, BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VOOR DE OUDERE VAN DAGEN: VOORWAAR, ZO SPREEKT HIJ, DE GOD VAN DE LIEFDE, U VOOR, OM U DE WEG TE WIJZEN!

Gepubliceerd op 9 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

ouder worden - hoogbejaard - oud

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 april 2014 bracht de bode engel Gods deze bijzondere boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw enige Rabboeni, die u zeer liefheeft en uw hart kent, en u de tranen droogt: Jahweh, Tze’va’ot, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, mijn naam is Cyniaci en ben een bode engel Gods, die tot u spreekt.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, zo spreekt Hij, de Heer, de God van de liefde, u voor, om u de weg te wijzen!

Shalom, bid dit gebed eens:

“Lieve Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dank u voor uw liefde en genade. U bent de eeuwige Levende, die mij opvangt met uw heilige engelen, wanneer ik in mijn ouderdom dreig te vallen. Vol vertrouwen kijk ik naar u op. Ik heb heimwee naar u! Gij alleen kent mij beter en kent mijn hart, mijn pijn, mijn vrees, mijn onmacht en mijn vergetelheid.

Nu ik oud ben en zwak, zie ik nog steeds op naar de sterren, en doe mijn wens, net als toen. En zie, op dat moment viel een ster!

Lieve Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dank u dat u mijn lijden en lasten steeds draagt. En het voorbeeld van u, Jezus, laat mij uw goedheid en liefde begrijpen, dat groter is dan alle ziekten, in lijden en dood. Dank u, dat ik u heb leren kennen, en dat u mij nog nooit verlaten hebt, en dat u mijn oude sporen gewist hebt en vergeven hebt.

Nooit hoefde ik alleen te vechten of te huilen. Als een vriend bleef u naast mij staan, uren en dagen lang.

Dank u, dat u in mijn leven bent, en dat u aan het kruis stierf als geschenk van vergeving!”

Spreuken 16, vers 9  Hier staat geschreven: Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestiert zijn gang.

Spreuken 25, vers 7  Want het is beter, dat men tot u zegt: Kom hierheen, hoger op! dan dat men u vernedere voor de aanzienlijke, die uw ogen hebben gezien.

Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com