DutchVideo 2019

Seksualiteit is een geschenk van God

Hoewel seks een van de mooiste belevenissen is, waarvan een mens op deze planeet mag genieten, kan dezelfde handeling ook een van de meest afschuwelijke en traumatische ervaringen zijn, die een mens kan of moet ondergaan! Ware liefde komt van God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 augustus 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Spreuken 17, vers 3  De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de toetser der harten is de Here.
Spreuken 18, vers 22  Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
En Spreuken 19, vers 20  Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt.

En Romeinen 15, vers 7  Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 7, vers 3 en 4  De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.

Voorwaar, voor wat betreft zij die gehuwd zijn, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.
Voorwaar, hoewel seks een van de mooiste belevenissen is, waarvan een mens op deze planeet mag genieten, kan dezelfde handeling ook een van de meest afschuwelijke en traumatische ervaringen zijn, die een mens kan of moet ondergaan! Het verschil tussen het een en het ander ligt in één woord: vrijheid.

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

De essentie van de seksuele daad is de volledige overgave aan een andere persoon, zichzelf zonder reserve schenken:
“Ik hou van jou, en daarom mag jij mij helemaal hebben.” Voorwaar, het is een geschenk, en een geschenk van God! En het kan daarom alleen waarde hebben, als het vrijwillig gegeven wordt.

Betreffende de ongehuwden, hoor aandachtig: 

1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.

Voorwaar, onvrijwillige seks is diefstal!
Het betekent: nemen wat niet gegeven wordt. Het is een inbreuk op het meest persoonlijke, wat een mens heeft: het unieke lichaam, waarin een unieke geest en een unieke ziel verankerd zijn. Onvrijwillige seks kan daarom alleen maar een vernietigende uitwerking hebben op diegene, die genomen wordt. Voorwaar, de laagste en absoluut verwerpelijke vorm van seksualiteit is nemen, wat je niet toebehoort en wat niet geschonken wordt! Het is crimineel en behoort bestraft te worden! Zo is dat ook seksueel gezien; dat geldt ook binnen een relatie. Ook daar mag dan alleen seksueel genoten worden, wanneer alleen gegeven wordt. Nemen is nooit oké en is nooit goed te praten! Bij onvrijwillige seks is nooit sprake van liefde. De motivatie is dus egoïstisch en gericht op eigen behoeften. Maar ook veel vrijwillige seks is primair gericht op ontvangen.

Voorwaar, de partners geven zich volledig vrijwillig aan elkaar,
omdat ze één vlees zijn en één lichaam, en getrouwd en verbonden, en van elkaar houden. De essentie van ware liefde is geven; de essentie van seksuele uitingen van liefde is niet denken aan zichzelf. De man geeft om te kunnen ontvangen; de vrouw ontvangt om te geven, en evenzo andersom.

2 Korinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem “of haar” liefde te betonen.

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, ware liefde komt van God.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com