DutchVideo 2016

Schrijf de dag van deze uitgesproken profetieën op uw kalender!

Boodschap Gods: Grote massawolken komen eraan en vele goddelozen gaan eraan! Lees de volledige profetische boodschap, en hoor exact welke landen het treffen zal.

Gepubliceerd op 20 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

apocalyptic clouds

Volledige weergave: 

Hallo! Op 20 april 2016 bracht de engel des Heren deze waarschuwende, mededelende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Deslach en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is de Koning der koningen!

Voorwaar, hou u vast!
O wee, o wee, Spanje en China en India en Nepal en Italië en Turkije en Mexico! Schrijf het op uw kalender. Ook de Verenigde Staten van Amerika, grote massawolken komen eraan, en vele goddelozen gaan eraan! Extreme regenval en een harde wind zal veel schade brengen. Waar afgoderij, beeldenverering, is, mag zich verheugen op Gods heilige, krachtige vuist! Kadosh, El HaKadosh.

Job 37, vers 4 tot en met 7  Dan horen we zijn donder bulderen, zo is het geluid van zijn majesteitelijke stem, en doet hij eenmaal van zich spreken, dan laat hij steeds meer bliksems volgen. God laat zijn donder wonderbaarlijk rollen, hij doet grote dingen die wij niet bevatten. Hij beveelt de sneeuw: “Val op de aarde,” hij zegt de regenvloed: “Stort neer met al je kracht.” Hij doet de hand van de mens verstarren, opdat ieder weet wat God vermag.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com