DutchVideo 2015

Schijnheilige nepheiligen binnen het Katholicisme, zowel toen als nu!

Hetrick bracht deze openbarende, waarschuwende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Er wordt onder andere een voorbeeld van machtsmisbruik en occulte rituelen geopenbaard, waar de Katholieke kerk zich schuldig aan maakte in de Middeleeuwen. Deze boodschap is 100%, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgeleverd en meteen opgeschreven. Hetrick leefde zelf in de vroege Middeleeuwen als wederom geboren Christen op aarde. Hij werd als jongeman vermoord vanwege de volle waarheid, zijn belijdenis, en geloof in de enige ware God: Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth!

Gepubliceerd op 27 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Catholicism exposed

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 27 november 2015 bracht de bode, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick en werd uitgezonden naar Gods ware, eenvoudige, maar zeer geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, in de Middeleeuwen kwam ik als mens ooit om…
en was toen een schriftsteller, en hield mij bezig met de eindtijd. Het Katholicisme had heel veel macht, en deed zelfs aan magie! Ze konden niet alleen bidden als men geld gaf, maar ook om een vloek uit te spreken, zodat iemand ziek werd en zelfs stierf! Geld deed wonderen. Het Katholicisme heeft altijd al een duivelse vloek meegedragen.

Exodus 20, vers 5 en 6  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Deze vloek, ook generatievloek genoemd, is nu in deze tijd verder gegaan en nog steeds werkzaam!
De zogenaamde heiligen werden gezien als heiligen, maar waren 100% schijnheilig en duivelaanbidders en afgodenaanbidders!

Exodus 20, vers 3 en 4  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Deze geboden werden toen ook al overtreden, en dit is nu nog steeds het geval.
In de Middeleeuwen had elke kerk en instelling en stad en school een eigen beschermheilige, die zich voordeed als een engel des lichts. Er vond onder andere veel kindermisbruik plaats door deze zogenaamde heiligen, die bescherming moesten bieden! Sommige priesters vroegen bij de bevalling, of de heilige ervoor kon zorgen dat het kind een jongetje werd! Werd het gebed niet verhoord, dan zei hij dat het een vervloekt kind was, en dat het overgedragen moest worden aan de kerk. Veel baby’s werden zo aan satan geofferd in het verborgene!

De paus Franciscus in uw tijd is de grootste misleidende profeet van de satan, die ook wereldwijd zijn charmes en magie gebruikt!
Voorwaar, luister in de Evangelical Endtimemachine onder andere naar de boodschap, met de titel: ’14-08-2012 Verbreek de generatievloek!’ Voorwaar, met de groetjes en zegen zeg: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! En ik plak deze woorden erbij aan, onder ons die luistert: ik ben het zielmaatje van Marion, en hou heel veel van haar! Zeg dat maar even, Hetrick

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com