DutchFor the Children EN/NLVideo 2012

Schatzoekertje!

DE ENGEL GODS GEEFT EEN BIJZONDER VERHAAL DOOR, WAT OOK LEUK IS VOOR KINDEREN. DE KINDEREN LEREN IN DIT VERHAAL: WAT JE BEZIT, MOET JE OOK WEG KUNNEN GEVEN. ZE SPELEN SCHATZOEKERTJE.

Gepubliceerd op 16 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

schatzoeken

Volledige weergave:

Shalom, Benjamin! sprak de engel Gods, ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Ik breng u een speciale boodschap, wat ook leuk is voor kinderen.

Elisama was 13 jaar oud. Hij speelde op straat, als het veilig was, met Esther en Petrus, die ook wel zijn vrienden waren. Esther was trouwens 12 jaar oud, en Petrus was 11 jaar oud.

Op een dag speelden ze een spel…

Esther moest een klein kartonnen doosje verstoppen, waar ze iets in deden, wat voor hen kostbaar was. Elisama deed er snoepjes in. Petrus legde er een veer in, samen met zijn lievelingssteentje. En Esther moest het doosje verstoppen, en later mocht Esther zoeken. Esther zette hier en daar een pijl voor de richting.

Benjamin, ze gaan Schatzoeken spelen. Wie het eerste de schat vindt, is rijk, en krijgt dit alles samen voor zichzelf.

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Benjamin, wat Esther niet wist, was dat daar naast haar doosje, ook nog een andere schat lag.

Maar dat wist niemand van hen, behalve de engelen Gods en God zelf, die hen gadesloeg.

Mattheüs 19, vers 21 tot 23  Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.

De engel Gods sprak verder, Wat waren ze aan het zoeken!

Esther had de grootste lol, totdat Petrus haantje de voorste was en net voorbij Elisama rende, en begon te graven bij de boom.

1 Koningen 15, vers 15  Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven in het huis des HEREN: zilver, goud en allerlei voorwerpen.

Opeens klonk er een vreemd geluid, net onder het kartonnen doosje, die Petrus nu pakte…

“Hoorde jij dat ook?” zei Elisama.

“Ja!” zeiden Petrus en Esther, “wat zou dat zijn?” Toen groeven ze het op.

Wat voor waardevolle schat lag daar, denk je, jij die luistert?

De sluier zal weggenomen worden, let op! zei de engel.

Wie zou dit neergelegd hebben, denk je?

Het was een oud versleten, verroest kistje, en wat daar in zat…? Daar is door de eeuwen heen om gevochten op leven en dood! Nimmer kon de boze, wat daar in zat, de inhoud, vernietigen, want Jezus Christus is meer dan overwinnaar.

Petrus schreeuwde het uit: “We zijn rijk, rijk, rijk!!!”

Toen ging het kistje open, en daar… lag de waardevolste schat, Gods Woord, de Bijbel!

Samen lazen ze eruit. En toen ontvingen ze hun ware schat in hun hart: Jezus Christus.

Mattheüs 19, vers 13 tot 15  Hier staat geschreven: ‘Jezus zegent de kinderen’

Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet om tot Mij te komen, want voor hun is het Koninkrijk der hemelen.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com