DutchVideo 2020

Satan, een overwonnen vijand

Wie is Yeshua HaMashiach, uw Abba, Vader, uw Rots en Beschermer, uw eeuwige, liefhebbende Vader voor u, die meer dan overwinnaar is? Hij is uw eeuwige Rots, die satan kwam verpletteren!

Gepubliceerd op 12 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 juni 2020 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, word even wakker uit uw slaap!
Wie is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus voor u? Wie is uw Abba, Vader, uw Rots en Beschermer, uw eeuwige, liefhebbende Vader, die meer dan overwinnaar is? Hij is uw eeuwige Rots, die satan kwam verpletteren! Reeds aan het kruis zette Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zich in, in uw plaats, en vocht in het diepste van de strijd. Hij overwon elke duisternis en de hel! Voorwaar, de kracht en de liefde was met Hem, en vooral de bevrijding.

Vrees niet! Wie kan u iets aandoen en iets aanrichten?
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zegt: Word wakker! Hef uw ogen op naar Mij, en geloof. Sta in Mijn kracht en overwinning! Wees vurig voor Mijn aangezicht, en laat u leiden door Mijn Geest. Zo spreekt de Almachtige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Efeziërs 3, vers 14 tot en met 16  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens.
En vers 20 en 21  Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Voorwaar, elk wapen, dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten,
want Ik ben uw Schild, zegt uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Laat uzelf niet ontkrachten.

Maleachi 3, vers 8  Mag een mens God beroven? Tot zover.

Gij moet niet vrezen; maar vertrouw op de Here!

Psalm 37, vers 4 tot en met 6  Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com