DutchVideo 2021

Satan, die in grote grimmigheid is, weet dat hij nog heel weinig tijd heeft!

Profetische en openbarende boodschap Gods: Alles is in volle gang wat zijn geschreven heeft. Plotseling, de duivel, die de gehele wereld verleidt gegrepen worden en in de afgrond geworpen worden.

Gepubliceerd op 29 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de satan, die vol leugens en manipulatie is, de listige slang, Barack Obama, heeft nog nooit zoveel gelachen als nu vanwege zijn werken op de Aarde en tactieken.
Voorwaar, alles gaat naar zijn wens en geheime agenda met zijn stappen plannen en ideeën worden netjes uitgevoerd door de wereldleiders, de nieuwe wereldorde, de illuminatie, o.a.

Voorwaar, de overheden en machten der duisternis hebben niet eens door dat ze met hun verleidingen om te vaccineren en chaos maken, o.a.,
versnellen de Opname en zowel de ondergang van de oude slang die de gehele wereld verleidt. Satan zelf die in grote grimmigheid is, weet dat hij nog heel weinig tijd heeft om velen weg te trekken van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en de boodschappen Gods die door word gegeven door die vervelende eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die alles doorgeeft sinds 2012, zoals profetieën en openbaringen en bemoedigingen en vermaningen en de wereld waarschuwt in deze laatste dagen. De boodschappen Gods zijn bedoeld om u voor te bereiden op de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, ik zeg u, alles is in volle gang!
Alles zal leiden tot het moment dat de draak, de oude slang, de duivel, de oorlog zal voeren vanwege hij zijn boze werken niet meer kan uitvoeren op de Aarde en hij zal plotseling gegrepen worden en in de afgrond geworpen worden.

Openbaring 20, vers 1 tot en met 6 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
En vers 14 en 15 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
En Openbaring 21, vers 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
En Openbaring 22, vers 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
En vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Voorwaar, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom!

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com