DutchVideo 2013

Sapper de flap, doe uw maskers af!

‘CLOWNS VAN DE WERELD’, HOOR: SAPPER DE FLAP, DOE UW MASKERS AF!!!! DOE U NIET ANDERS VOOR, EN WEES NIET STOER, MAAR ECHT!

Gepubliceerd op 16 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

 

Hallo, van harte welkom! Op 16 december 2013 bracht een bode engel van de almachtige God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël en ben de bode engel Gods.

Kent gij clown Anita van de Evangelische Eindtijdspace en Heiscoming12?

Met deze clown kunt gij lachen, en het is lachwekkend met haar uiterlijk en haar doen en haar stemmetje. Voorwaar,

Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.

Voorwaar, maar als gij als clown van die grote schoenen draagt, dan vraagt gij – ook met de grote clown flappers – om problemen!

Voorwaar, clown Anita vertelt de kinderen, door middel van haar optreden, over Jezus Christus. Maar weet gij, Jezus Christus kijkt naar het hart van deze clown, en ziet de inzet en het lef om de kinderen te bereiken door middel van humor! Voorwaar, deze clown is anders dan iemand van de wereld. Zij heeft Jezus Christus leren kennen en wil dit delen, ook met u.

De Bijbel spreekt ook over een groep huichelachtige clowns in:

Mattheüs 23, vers 27 en 28  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, “clowns van de wereld”, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.

Voorwaar, gij daar, Al draagt gij een masker of zijt gij een clown, er is iemand die diep in uw hart kijkt en tegen u zegt: Doet u niet anders voor en wees niet stoer, maar echt!

Kolossenzen 2, vers 2 en 3  Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

En vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, doe uw maskers af, sapperdeflap!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com