DutchVideo 2019

RoboCop en Robo-Soldier zijn realiteit!

Openbarende en profetische boodschap Gods: Stapsgewijs wordt men vertrouwd gemaakt met de technologie, en overgenomen door de technologische gevallen engelen, die eveneens gebruikmaken van de Illuminati. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 31 januari 2019 bracht een bode engel Gods de volgende openbarende boodschap Gods over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jismaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, u moet heel goed beseffen, dat de technologie velen van God wegtrekt.
Voorwaar, stapsgewijs wordt men vertrouwd gemaakt met deze technologie, en overgenomen door de technologische gevallen engelen, die eveneens gebruikmaken van de Illuminati. Men wil een betere samenleving, en wil de mensen beschermen en scannen via de ingebouwde database van de menselijke machine: de robot.

Voorwaar, RoboCop en Robo-Soldier zijn realiteit!
Ze hebben een ‘meest gezochte dader herkenning’ in hun geheugensysteem, om iemand op te sporen en uit te schakelen, in opdracht van de overheid. Men streeft ernaar om van Amerika een fantastisch land te maken met vele mogelijkheden! Men experimenteert met mensen, die lichaamsdelen reeds verloren hebben, zoals in de oorlog, en afgeschreven zijn en geen hoop meer hebben. Men wil gebruikmaken van de menselijke machine! Belangrijk voor de ombouw is het hoofd en de hersenen en het hart.

Voorwaar, men wil een supermens, die de samenleving beschermt.
Maar alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is er bescherming en redding en hoop!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com