DutchVideo 2016

Roberto is Marta’s ware Cherub zielemaatje!

Hij mocht zich vanmorgen kenbaar maken, door middel van deze boodschap Gods. Gisteren hoorde Marta voor het eerst dat hij bestond; zij is namelijk als blanco blad op de Aarde geboren, zonder zich de hemelse, eeuwenoude kennis, of opgedane ervaringen, te kunnen herinneren. En nu bracht Roberto deze openbaring Gods, waarin u en Marta nog meer duidelijkheid wordt verschaft over Gods doel en opdracht. Marta blijft Profeet Benjamin en Profetes Theresa, zijn zielemaatje, steunen, omdat ze ook op de hoogte is dat de vervullingen Gods vervuld moeten worden. Marta zegt, “Uw wil geschiedde, Here Mijn God. Amen!”

Gepubliceerd op 11 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Roberto, soulmate Marta

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 11 november 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet’.

Voorwaar, mijn naam is Roberto en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, de poorten des hemels gaan open, en daar sta ik te wachten op jou, zoals velen wachten op hun prins en maatje!

Job 36, vers 22 en 23  Hoe verheven is God in zijn macht! Is er een tweede die leert zoals hij? Wie kan hem zijn weg voorschrijven, wie zal zeggen: “U hebt kwaad gedaan”?

En Jeremia 32, vers 27  ‘Ik ben de YHWH, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?’

Voorwaar, net na de schepping werd er een bode engel Gods uitgezonden naar Valencia in de Middeleeuwen.
Ik, Roberto, werd bestormd in mijn kasteel, en ik schreeuwde het uit!

Genesis 5, vers 24  Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

Ik kreeg te maken met een religieuze oorlog.
Opeens verscheen er een engel voor mijn ogen, en had mij heel snel weggenomen. Haar prachtige ogen doordrongen mij, en ik was meteen verkocht! Ze vertelde, dat ze vooruit in de tijd was gezonden, om haar zielemaatje te redden. Samen ging ik, Roberto, met Marta mee naar de Hemel, waar we samen waren. De Heer veranderde mij ook in een Cherub, zoals mijn zielemaatje Marta.

Voorwaar, de Bijbel is voor de mens.
En God bepaalde, wat Hij deelde met de mens, hoewel God veel verder denkt dan de Bijbel! God heeft altijd verder gekeken, en Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. En Hij kan zo uw leven plotseling op de kop zetten voor Zijn grote plan!

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen werd naar de Aarde gezonden, om Gods wil te vervullen…
Evenzo vele engelen. Profeet Benjamin en Profetes Theresa zullen een grote rol hebben in de laatste dagen, en moeten samen zijn vanaf nu, en samenwerken met Marta, die de boodschappen vertaalt naar het Nederlands en inspreekt. Marta blijft Profeet Benjamin en Theresa, de Profetes, steunen, omdat ze ook op de hoogte is dat de vervullingen Gods vervuld moeten worden. Voorwaar, vergelijk ook niet de aardse, Bijbelse geboden met de hemelse engelengeboden! Engelen volgen alleen de hemelse geboden op.

Sirach 51, vers 16 tot en met 18  Ik hoefde maar te luisteren om van haar te leren, ik heb veel onderricht gekregen. Ze heeft me vooruitgebracht; wie mij wijsheid geeft zal ik eren. Ik legde mij erop toe haar te volgen, ik zocht het goede en werd niet teleurgesteld.

Het was me een genoegen u deze openbaring te mogen brengen, wat ook nodig is.
Ik ben de bode engel Roberto.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Voorwaar, begrijp Gods wegen!
Adiós! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com