DutchVideo 2012

Rituele kindermoorden komen nog steeds voor!

24-10-2012  DE BODE ENGEL GODS NEEMT BENJAMIN MEE NAAR ZUID AFRIKA. HOE VREEMD HET VOOR U OOK MAG KLINKEN, SAMEN MET DE BODE ENGEL, EN IN DE KRACHT VAN GOD, HELPEN ZE SAMEN KINDEREN IN NOOD!

Gepubliceerd op 24 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

rituele opoffering kinderen

Volledige weergave:

Hallo! Op 24 oktober 2012 bracht een bode engel Gods een bezoek aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Perisa. Ik ben naar u toe gezonden in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, volg mij.

“Hoe moet ik u volgen, als ik alles opschrijf?”

Ik zeg u nog een keer, Volg mij in Jezus Christus’ naam, Profeet Gods.

“Oké”, zei ik.

Benjamin, kijk naar uzelf… Alles wordt opgeschreven door uzelf.

Ik zag mezelf zitten en was zeer verbaasd… “Ik zie mezelf”.

De bode engel zei, Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Wij verplaatsen ons nu en Benjamin schrijft alles op. Vergeet niet, dit is nu rechtstreeks.

U bent nu in Afrika, Benjamin. Ziet u die mensen daar?

En kijk eens naar die kinderen. Hier in Zuid Afrika komen nog steeds rituele kindermoorden voor, niet zomaar een moord, maar men gaat op zoek naar een onschuldig kind of baby voor de lichaamsdelen. Veel landen behoren bij het Sub-Saharisch Afrika, waar dit eveneens voorkomt.

Leviticus 18, vers 21 en Leviticus 20, vers 1 tot 5  Daar staat geschreven over deze zaken.

Men verheerlijkt de duivelse afgoden en geesten met geslachtsdelen.

“Waar gaan we naar toe?” vroeg Benjamin.

Kijk, dit veld gaan we op.

“Ik zie alleen maar allemaal riet- en maïsvelden.”

Kijk eens laag aan de grond…

“Ja, daar zie ik iets!”

Kom, we gaan ernaartoe, zei de bode engel Gods… Shalom, vrees niet! Ik ben een bode engel Gods. Mijn naam is Perisa. Jullie moeten alle vier weg hier. Jullie lopen gevaar! Een van de drie kinderen zei: “Ik zie twee engelen! Laten we luisteren en weggaan”.

Toen zag ik een jeep met oorlogskleuren, met netten richting de kinderen naderen…

Benjamin, wij moeten ingrijpen in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus. Strek nu uw handen uit.

Toen zag ik dat de wagen van deze schurken plotseling omsloeg en als een magneet verschoof! Een dader stond raar bij de jeep te kijken, maar de andere drie daders renden alsnog achter de kinderen aan. Wij hoorden de kinderen schreeuwen, roepen en gillen!

1 Korinthiërs 10, vers 14 en 15  Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! Ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg.

Vrees voor de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham!

Toen strekten wij onze handen uit, en er schoten lichtende vuurballen uit… De daders vluchtten voor de vuurballen, die telkens met een sissend geluid insloegen.

1 Korinthiërs 10, vers 21  Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.

Kom, Benjamin, we gaan nu naar het dorp…

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

1 Petrus 4, vers 5  Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.

Galaten 5, vers 19 tot 22  Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. “Het goede is, dat u hier niet aan mee moet doen!

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Dit zijn de kenmerken van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Negen vruchten die God gaf.

Kijk! Daar heb je de kinderen; ga ernaartoe.

Ik zei, “Shalom! Jullie moeten in het zicht blijven bij de mensen.”

“Dank u voor uw hulp. Wie dienen jullie?” vroegen de kinderen.

Toen zei de bode engel Gods: Nu, wij dienen de enige ware God van Izaäk, Jakob en Abraham, en Zijn Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. De engel des Heren zei, Wij moeten op tijd terug zijn.

“Waarom?” vroeg ik.

Anders dan zult u sterven, daarom.

Kijk! We zijn terug…

“Ik heb de pen in mijn hand.”

Dat had u de hele tijd, Benjamin.

“Heb ik dit alles opgeschreven?”

Ja, met net zoveel fouten, lachte de bode engel Gods, maar daar heeft u uw helpers voor. Niemand is volmaakt, niet één. Heb respect voor elkander. God heeft u allen lief. Hij wil u allen gebruiken om Zijn woord te verspreiden via Benjamin.

Ik ga nu en zegen u, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com