DutchVideo 2015

Regering stopt de waarheid in doofpot!

Openbarende, waarschuwende boodschap Gods: De regeringsleiders horen, zien en zwijgen. Stapels berichten met betrekking tot wat er gebeurt onder de moslim migranten worden in de doofpot gestopt! U leest en hoort, waarom er alleen berichten in de media naar buiten mogen komen, die de regering oplegt!

Gepubliceerd op 10 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

cover-up government exposed

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Deze openbarende boodschap van God is op 10 november 2015 woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sadday en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de regeringsleiders horen, zien en zwijgen!
Men vreest voor de massale vechtpartijen en gebeurtenissen, en bovenal voor de extreme moslims. Nieuws over messteekpartijen en brandstichting en verkrachtingen, en van tasjesroof tot winkeldiefstallen mogen niet in de media gebracht worden. Stapels berichten worden regelrecht in de doofpot gestopt, om de haat tegen moslim migranten niet op te doen laaien! Ook veel onschuldige migranten worden voor de vechtpartijen aangekeken.

De kranten, radio en televisie mogen alleen maar de berichten brengen, wat de regering opgelegd heeft.
Voorwaar,

Psalm 14, vers 2 en 3  De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

Voorwaar, bekeert u! 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com