DutchVideo 2014

Red zielen!

08-09-2014  KRACHTIGE BOODSCHAP GODS AAN DE CHRISTENEN VAN VANDAAG: VERSLA DE SATAN, OM JUIST NIET TE ZWIJGEN!

Gepubliceerd op 9 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

faith is action!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, word wakker en wees niet blind en doof!

Ziet gij niet dat de mens afgeweken is door de kracht en de macht van satan?

Voorwaar, de mens zakt dieper en dieper weg, totdat men in de hel is, vanwege de zonde! Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Power!

Voorwaar, gij kerkgangers, gij denkt de hemel te beërven, door elke zondag bij elkaar te komen.

Maar als gij uw kerk uit bent, zwijgt gij door de kracht en de macht van satan, en er is niets van u overgebleven! Voorwaar, hebt gij niet een belangrijke opdracht te vervullen?

Ze luisteren naar het woord en zingen de sterren van de hemel. En zo gauw men buiten de kerk is, blijft er weinig van u over. En sommigen gebruiken niet eens hun mond om de verloren zielen te redden, en denken alleen maar aan hun eigen zielbehoud. En satan gaat ongestoord door, omdat hij u heeft ingefluisterd als Christen, en hij zegt: “Je mag horen, zien en zwijgen. Maar zwijg vooral over Jezus, dan kan ik mijn werk doen!” zegt satan. Voorwaar, wees geen huichelaar en wees niet ongehoorzaam, en dwaal niet af van wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u heeft bevolen!

De wereld is afgeweken, en dat hoort bij u niet te zijn.

Laat uw licht schijnen! Zet in de duisternis uw licht aan en versla de satan, om juist niet te zwijgen. Getuig! Gij zijt meer dan overwinnaar in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Gij moet sterker zijn dan satan, en dat zijt gij. Dwaal niet! Pak uw Bijbel.

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20

Voorwaar, red zielen!

Kom uw kerk uit, want gij zult kracht ontvangen!

Romeinen 14, vers 12  Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap moeten geven aan God “op de grote dag!

Daarom, bekeer u en vertrap die slang in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Amen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com