DutchVideo 2016

Profetische waarschuwingen, o.a. terroristische aanslagen vervulden zich!

Openbarende en mededelende boodschap Gods, o.a. terroristische aanslagen waren profetisch doorgegeven, en opnieuw worden verschillende landen genoemd waar een terroristische aanslag gaat plaatsvinden! Verder in deze profetische boodschap, 100% overgeleverd door Gods bode engel aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: een profetie over Rodrigo Duterte, en een mededeling: Profeet Benjamin bezoekt met Profetes Theresa in 2017 verschillende kerken.

Gepubliceerd op 20 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

terror-threat

Volledige weergave: 

Shalom, welkom! Op 20 december 2016 bracht de bode engel van God deze openbarende, mededelende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, had ik het u niet reeds gezegd op 13 maart 2015, in de boodschap met de titel:
‘De enige God van al wat leeft zal uw land straffen, Syrië en Turkije!’? U was gewaarschuwd, en wederom werd u gestraft en gewaarschuwd, in de boodschap op 8 juli 2016 met de titel: ‘Turkije, uw land zal spoedig gestraft worden door de enige en ware God!’ Voorwaar, mijn naam is Mirach en ben een warrior, een bode engel Gods.

Ik openbaar u…
dat er weer een terroristische aanslag gepleegd zal worden, waar veel mensen bij omkomen, zowel in Turkije en Berlijn als in Engeland!

Voorwaar!
In het jaar 2017 zullen de Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa, u verslag uitbrengen over hun kerkbezoek aan sommige kerken.
Voorwaar, ook Zwitserland zal wederom getroffen worden door een steenlawine!
Voorwaar, en Rusland zal ook een flinke terroristische aanslag te verwerken krijgen.
Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, zo openbaar ik u ook,
dat de president Rodrigo Duterte velen eigenhandig doodschiet, maar tot slot ook als Hitler zal omkomen, waar hij zichzelf mee vergelijkt!

Jesaja 64, vers 6 en 7  Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag. Toch, YHWH, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com