DutchVideo 2013

Profetische waarschuwing: Wederom China, bekeer u!

WEDEROM EEN PROFETISCHE WAARSCHUWING VAN DE ALMACHTIGE, ENIGE WARE GOD VOOR CHINA: VOORWAAR, HOOR AANDACHTIG, CHINA! ZIET U NIET DAT DE DRAAK, DE SLANG, DE DUIVEL IS EN SATAN?

Gepubliceerd op 6 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de draak, de satan, de slang

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 september 2013 bracht de bode engel Gods deze profetische boodschap van de almachtige God over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob aan Zijn eenvoudige dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods. Men noemt mij ook de drakendoder.

Voorwaar, hoor aandachtig, China!

Wat hebt u al veel tegenslagen gehad! Dacht u echt, dat de draak uw geluksbrenger is?

Voorwaar, ook wendt men zich tot de Chinese astrologie, tot de satan! Wereldwijd aanbidt men satan en vereren ze hem.

Lees voor: Daniël C*, vers 23 tot en met 42  Hier staat geschreven: De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak. De koning zei tegen Daniël: ‘U kunt toch niet beweren dat dit geen levende god is? Aanbid hem dus.’ Maar Daniël zei: ‘Ik aanbid de Heer, mijn God, want hij is een levende God. Als u mij toestemming geeft, majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of stok doden.’ De koning antwoordde: ‘U hebt mijn toestemming.’ Daniël nam wat teer, vet en dunne graten, mengde alles door elkaar en vormde er koeken van die hij in de bek van de draak gooide. De draak slikte ze door en werd vanbinnen opengereten. Daniël zei: ‘Kijkt u nu eens wat u hebt vereerd.’ Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, waren ze zo verontwaardigd dat ze zich tegen de koning keerden. ‘Onze koning is een Jood geworden!’ zeiden ze. ‘Hij heeft Bel vernietigd, de draak gedood en de priesters vermoord.’ Ze gingen naar de koning en zeiden: ‘Levert u Daniël aan ons uit, anders doden we u en uw familie.’ Door dat dreigement was de koning wel gedwongen Daniël aan hen uit te leveren. Ze wierpen Daniël in de leeuwenkuil, waar hij zes dagen bleef. In de kuil zaten zeven leeuwen, die elke dag twee mensen en twee schapen te eten kregen. Maar nu kregen ze niets, zodat ze Daniël zeker zouden opeten.

In Judea leefde in die tijd de Profeet Habakuk. Hij had soep gekookt en brood in een kom verkruimeld en wilde net naar het veld gaan om het eten naar de maaiers te brengen, toen een engel van de Heer tegen hem zei: ‘Breng het middagmaal dat je daar hebt naar Babylon, naar Daniël in de leeuwenkuil.’ ‘Heer, ik ben nog nooit in Babylon geweest,’ zei Habakuk, ‘en waar die kuil is weet ik niet.’ De engel van de Heer pakte hem bij zijn kruin en droeg hem in een zucht naar Babylon, waar hij hem aan de rand van de kuil neerzette. ‘Daniël, Daniël,’ riep Habakuk, ‘hier is het middagmaal dat God je heeft gezonden.’ En Daniël zei: ‘U hebt dus aan mij gedacht, God. U laat wie u liefhebben nooit in de steek.’ Daniël stond op en begon te eten. Habakuk werd door de engel van God onmiddellijk weer teruggebracht naar zijn woonplaats.

Op de zevende dag kwam de koning om over Daniël te rouwen. Hij liep naar de kuil, keek erin en zag Daniël zitten. Hij juichte: ‘Groot bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere god dan u.’ Hij trok Daniël uit de kuil en liet degenen die Daniëls ondergang hadden willen bewerkstelligen in de kuil gooien, en zij werden onmiddellijk, pal voor zijn ogen, verslonden.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, lees ook voor: Openbaring 13, vers 4 tot en met 8  Hier staat geschreven: Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

Openbaring 20, vers 2  Hier staat geschreven: Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ziet u niet dat de draak, de slang, de duivel is en satan?

Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u eens eerder daarover verteld, maar wat deed u ermee? En welke zegen riep u over u uit, denkt u? Zegen of vloek? Wat denkt u van de aardverschuivingen en al die doden en hevige overstromingen? Had Profeet Benjamin Cousijnsen u niet al eerder gewaarschuwd en het al reeds geopenbaard?

Voorwaar, breek met het verafgoden!

De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal iedere afgodenvereerder van zowel de draak en de slang, als zowel Boeddha en de paus en de Mariavereerders, of welke vorm dan ook van afgodsverering en aanbidders, in de poel des vuurs werpen!

Lees voor: Johannes 14, vers 6 tot en met 7  Hier staat geschreven: Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, kies heden voor de volle waarheid!

Ook als u tegen Gods geboden ingaat, door het te verdraaien naar het tegennatuurlijke, zoals God het niet gezegd en bedoeld heeft, maar wel de slang volgt en aanbidt, die vanaf den beginne is, die zal het ondervinden. Voorwaar, wie zich niet bekeert tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal verloren gaan. Hij is de enige Weg voor de wereld, niemand anders! God rekent met uw afgoderij af en met u, die zich onderwerpt aan de draak, de slang, satan! En wederom, denk niet dat het een natuurramp was. Open uw ogen in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hij is niet dood, Hij leeft!

Ik, Michaël, reken af met al die draken en afgoden!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! En China, blijf niet dom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

*https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Toevoegingen_Dani%EBl+3&id18=1&l=nl&set=10

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com