DutchVideo 2018

Profetische waarschuwing van God aan Azië en overige afgodenaanbidders!

Ernstige boodschap Gods aan de vele landen met afgoderijen, die keer op keer gestraft worden door de enige God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Geen ene afgod kwam u keer op keer te hulp. Voorwaar, bekeert u! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 oktober 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige en enige heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane Heer, die de dood overwon, en alle machten en krachten van satan overwon! Voorwaar, mijn naam is Power, een bode engel Gods.

Prijs Adonai, uw Abba, Vader, El Elohím, uw enige Kadosh, Heilige God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, Indonesië en China en Korea en Thailand en de Filipijnen en India, en alle overige afgodenaanbidders,
alleen de enige opgestane Heer, de enige Zoon van God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overwon de dood. Geen andere god is aan Hem gelijk. Amen! Voorwaar, Profeet Benjamin heeft u vaak gewaarschuwd om te stoppen met uw afgoderijen. En zie, de enige ware God straft uw land keer op keer, vanwege ongehoorzaamheid! Geen ene afgod kwam u keer op keer te hulp. Voorwaar, bekeert u, of uw land zal ook wederom tot een puinhoop gemaakt worden door de enige God van al wat leeft, de God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Voorwaar, Azië, o wee als u zich niet snel bekeert!
Zie wat komt! Zie wat reeds gebracht is!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com