DutchVideo 2013

Profetische openbaring: De misleidende Maitreya geest!

04-05-2013  PROFETISCHE OPENBARINGEN EN WAARSCHUWINGEN VAN DE ALMACHTIGE GOD OVER DE MISLEIDENDE MAITREYA GEEST! DEZE GEEST EN OWUOR ZIJN WAARLIJK 1 GEEST, ZIEL EN LICHAAM! DIT IS EEN GEEST VAN DWALING!

Gepubliceerd op 4 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de Maitreya geest

Volledige weergave:

Hallo, welkom! s’ Avonds laat op 4 mei 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u wederom in de almachtige Naam boven alle namen en krachten en machten, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Donder. Hoor aandachtig!

De Maitreya heeft zich een eigen lichaam gemaakt; hij is onder u.

1 Johannes 2, vers 19  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

En de boze geest misleidde velen, zelfs Christenen.

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10, en 1 Johannes 4, vers 1

2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden

1 Johannes 4, vers 1  Hier staat geschreven: Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik zeg u in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam: De Maitreya geest en Owuor zijn waarlijk één geest, ziel en lichaam!

Lees voor: 2 Corinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

De bode engel Gods sprak verder,

De Maitreya geest doet vele wonderen en tekenen, en voorspelt u vele gebeurtenissen en is een geest van dwaling!

Lees voor: Openbaring 13, vers 13  Hier staat geschreven: En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de Maitreya geest staat in verbinding met vele planeten van gevallen engelen, en hij kan in allerlei verschillende gedaanten veranderen en mensen overnemen.

Voorwaar, deze Maitreya geest moet men niet onderschatten!

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 14  Hier staat geschreven: Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, ook zeg ik u dit: Leviticus 20, vers 6, tot en met 7  Hier staat geschreven: En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is Gods eenvoudige, geliefde Profeet, die dit verslag opschreef!

Ik ben de bode engel Donder en zeg u: Zie op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hij is de enige Weg naar eeuwig leven.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Tot slot: 5 mei 2013 zal de media toegenomen zijn met gebeurtenissen, die uw verstand te boven gaan!

Want alles wat geopenbaard is, en uitgesproken, zal voor uw ogen geprojecteerd worden. O wee, wereld, wat nu komt! Bekeer u en wijk af van het kwaad.

Lees voor: Mattheüs 7, vers 14  Hier staat geschreven: Want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu; bekeer u, reinig u! Ruacha, Yeshu, Maranatha, Emanuel, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com