DutchVideo 2013

Profetische onthullingen gegeven vanuit ‘De Elohím’

19-06-2013  PROFETISCHE ONTHULLINGEN GODS, ONTVANGEN VANUIT EEN ELOHIM RUIMTESCHIP VAN GOD. THEMA’S O.A.: GODS ELOHIM SCHEPEN VERSUS UFO’S VAN DE GEVALLEN ENGELEN. VERDER, REEDS VERVULDE OPENBARINGEN, OVER OBAMA, EN DE OPNAME.

Gepubliceerd op 21 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

UFO's2

(Merk op: dit is geen Elohím ruimteschip!)

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op woensdag 19 juni 2013 schreef Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, het volgende verslag op.

Benjamin hoorde driemaal roepen: Benjamin, Benjamin, Benjamin… en opende zijn ogen.

“Waar ben ik?”

Benjamin, welkom op de Elohím! Mijn naam is Uriël en begroet u in de naam van de Almachtige, de Zoon des Allerhoogsten, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Op 31 mei 2013 werd ik door Hem uitgezonden om over de Elohím ruimteschepen te spreken.

“Ja, nu weet ik het weer”, zei Benjamin.

Gij zijt Gods geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, en de gevallen engelen worden niet voor niets ook de technologische gevallen engelen genoemd. Dit is geen science fiction film, maar de volle waarheid!

In 2012 hebt u mogen zeggen, in opdracht Gods, dat in 2013 de UFO waarnemingen sterk zouden toenemen.

En men heeft al vele UFO’s gezien. Benjamin, de God van Abraham, Izaäk en Jakob had de Elohím ruimteschepen al vanaf het beginne, maar hield het verborgen voor het einde.

Toen de satan op de aarde neergeworpen werd met zijn gevallen engelen, bouwden ze UFO’s, om zo ook de strijd aan te gaan.

Ik, Benjamin, nam plaats op een soort poef, dat zich naar het lichaam vormde en heerlijk zat.

De engel des Heren sprak verder,

Vele Christenen zijn hokjesdenkers en leven in een eigen wereldje, net als Tomas…

Lees voor: Johannes 20, vers 27 tot en met 29  Hier staat geschreven: Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

De engel des Heren sprak verder,

Vele Christenen hebben wel eens een vreemd voorwerp gezien in de lucht, en zelfs vele UFO’s.

En als gij openbaart over de Elohím, Gods ruimteschepen, geloven velen dit weer niet, omdat men niet openstaat, ook al zegt God dit.

Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

De engel des Heren sprak verder,

Voorwaar, de paus heeft meerdere malen bezoek gehad van ‘de bezoekers uit de ruimte’.

Voorwaar, op 13 maart 2013 sprak de bode engel Scharzon daar ook over.

De antichrist Obama zal spoedig een klokkenluider wegwerken, vanwege de waarheid over onder andere afluisterpraktijken!

Obama controleert u met de kennis van een technologische gevallen engel: totale controle! Maar hij zegt u, ‘Controle is er voor om terrorisme te voorkomen’.

Lees voor: Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De engel des Heren sprak verder,

Voorwaar, onverwachts wordt gij weggerukt!

Besef de kracht van God! Op 24 maart 2013 heeft Donder, Gods engel, u ook verteld dat dit een tijd is om u klaar te maken voor vertrek, en dat Obama zal genieten in het vertrouwen van de kant van Israël. Voorwaar, en nu zijn de wereldleiders aan de beurt.

Benjamin, als gij wakker wordt, schrijf dan alles meteen op, wat in u gelegd is, anders krijgt gij hoofdpijn. Gij komt hier spoedig terug. 

Ook in de Elohím groet men met de hemelse zegen de kinderen Gods.

Wij mogen dit ook gebruiken. Zeg maar na: Ruacha, Yeshu, Shalom!

Toen werd ik wakker, en meteen schreef ik alles op, en ging daarna meteen weer terug mijn vogelnestje in, mijn bed. Ik zegen ook u allen in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En kent u Jezus nog niet?

Neem Hem dan vandaag nog aan in uw hart, en belijd uw zonden. Luister naar de boodschappen.

Spoedig komt er een bijzondere documentaire uit op dit kanaal!

Shalom, Gods zegen! schreef Benjamin Cousijnsen.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com