DutchVideo 2015

Profetische mededeling van God aan Kenia

Dit is een profetische, mededelende boodschap van God aan Kenia. De Here God zegt vandaag tot u: Maak u klaar voor wat komt in uw land!

Gepubliceerd op 24 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

sunset Kenya

Volledige weergave: 

Hallo! Op 24 juli 2015 werd door een engel des Heren, in opdracht van de almachtige enige ware God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze openbarende, mededelende boodschap van God overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Somira en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Kenia! 

Handelingen 5, vers 32  En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

Maar o wee u! 

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.

En de naam die gij aanbidt, is niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, maar president Obama, de antichrist.
Schaam u, satan aanbidders!

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Voorwaar, de blijdschap zal voor Kenia omslaan met de komst van de antichrist!
De Keniaanse bodem is vervloekt en zal niet ongestraft blijven! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Uw trots zal gebroken worden. Ik duld geen afgoderij! Maak u klaar voor wat komt in uw land!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com