DutchVideo 2012

Profetisch visioen: VS verschillende tornado’s!

Profetisch visioen, ontvangen op 29 & 30 maart 2012. Een engel van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en mijn Heer Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, gaf mij de opdracht, Amerika in te lichten over wat komt. Bijbelteksten: Matth. 7:13 / Mark. 13:8 / Rom. 1:26, lees dit hoofdstuk helemaal.

Published on March 30, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

tornado Amerika

Volledige weergave:

Beste luisteraars, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 29 maart 2012 kreeg ik het volgende visioen.

Ik zag donkere wolken en heftige donderslagen en blikseminslagen…

Eerst zag ik ook nog een reusachtige tornado, en het leek wel of de lucht meedraaide met deze reusachtige tornado. Het zag er best eng uit, wat ik zag. Achter deze grote tornado zag ik ook nog een paar tornado’s, een stuk of acht denk ik totaal.

De eerste, die reikte tot de wolken, en ik schat dat deze eerste ongeveer 12 diameter was. En telkens sloeg de bliksem in!

Ik zag de Verenigde Staten van Amerika, en zag ook dat een Amerikaanse vlag afbrak van een belangrijk gebouw.

Ik zag de angst en de verbazing, en het beeld van New York met de fakkel in de hand; dat was het Vrijheidsbeeld.

Ik zag ook de overstroming vanuit de plek in de lucht, waar ik mij bevond. Ik zag de overstroming Amerika binnenlopen…

Ik zag heel veel auto’s, die totaal uitbrandden.

De engel Gods, die bij mij was, zei dat dit soort rampen wel vaker gebeurd waren. De engel Gods sprak nog iets, maar opeens werd ik wakker, en moest ik nodig naar het toilet. Het visioen ging niet meer verder dus.

Maar op 30 maart 2012, de volgende dag, ging het visioen gewoon weer verder.

Opnieuw was ik terug, weer boven New York, op dezelfde plek. Ik zag de verwoeste huizen. Maar die huizen, die een kruis van Bloed op de deur hadden, waren aan de buitenkant slechts maar licht beschadigd. De engel Gods, die bij mij was, zei: Dezen, Benjamin, zijn behouden, omdat ze God echt waarlijk liefhebben. Velen zijn er, Benjamin, die Gods poort nimmer zullen binnengaan.

In deze donkere lucht zag ik, dat er plotseling iets geschreven werd met gouden letters, waar licht doorheen scheen.

Ik vroeg aan de engel Gods: “Wat staat daar?” omdat ik het niet kon lezen. En de engel keek mij aan en begon te lachen, en zei: Benjamin, het is Hebreeuws, wat daar staat geschreven. Geef dit door:

Mattheüs 7, vers 13  Ga naar binnen door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden, zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg.

Benjamin, God Zelf zal het stuur nemen hierover.

Ik vroeg aan de engel Gods, “Waarom dit land?”

Weet je, Benjamin, zei de engel, wanneer jij hoort van oorlogen, elk volk zal opstaan tegen Israël, Gods kinderen. Koninkrijk zal tegen koninkrijk zijn en het proberen kapot te maken! Ik zeg je dit ter bevestiging:

Markus 13, vers 8 tot 9  Het ene volk zal strijden tegen het andere, het ene rijk tegen het andere. Er zullen aardbevingen zijn, dan hier, dan daar, en hongersnoden. Dat is het begin van de weeën.

Romeinen 1, vanaf vers 26  Daarom heeft God hen overgegeven aan hun lage driften. De vrouwen hebben de natuurlijke seksuele omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Niet anders doen de mannen: ze houden op met de normale omgang met vrouwen en branden van verlangen naar elkaar. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo krijgen ze de straf te dragen die ze voor hun dwaling verdienen. Omdat zij zich niet verwaardigen God te erkennen, geeft hij hen prijs aan hun verwerpelijke ideeën en zo doen ze alles wat niet mag. Ze zijn vervuld van allerlei onrecht, onmenselijkheid, hebzucht en slechtheid, van afgunst, moord, onenigheid, bedrog en boze opzet. Roddelaars zijn het, en kwaadsprekers; brutale en verwaande lieden die God minachten en van zichzelf hoog opgeven; ze zijn vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders; ze zijn onverstandig en onbetrouwbaar; genegenheid of medelijden kennen ze niet. Zij weten hoe Gods oordeel luidt: Mensen die zulke dingen doen, verdienen de dood. Toch gaan zij ermee door, en wat nog erger is, ze hebben plezier in gelijke praktijken van anderen.

Benjamin, geef dit door! Ieder land, dat Israël niet gedenkt, en Israël alleen maar haat en vervloekt en bespot, en het ook wil bestrijden, zal door God gestraft worden!

Ook heeft God dit land, Amerika, die een doorn in het oog is, overgegeven aan hun verderfelijke gedachten!

Ik zeg je dit, Benjamin, op deze manier, om de grondvesten te laten schudden. Want het volk is doof, ook zelfs op deze manier, zei de engel Gods. Ik weet, Benjamin, dat je geen geheugen hebt van een geleerde, maar ik help je om dit te spreken en dit door te geven. Geef ook Romeinen door.

Toen zei ik, “Romeinen door? Wat bedoelt u?”

Toen zei de engel Gods, Geef Gods woord door, Romeinen 1, vers 26. Iedereen moet dit helemaal gaan lezen. Roep of zeg dit, Benjamin, en vrees niet, Gods dienstknecht. Gods zalving zal jou bedekken en je naaste.

En vergeet niet boven alles: God is liefde! God heeft gevoel, maar de mens moet leren om zich over te geven aan de Koning der koningen, Jezus Christus!

Ik vroeg toen, “Hoe kunnen ze deze rampen en zonden, en alles wat niet goed is, tegenhouden?”

Toen zei de engel Gods tegen mij, Benjamin, je lijkt Abraham wel; dit geschiedt naar Gods woord. Wie zich bekeert, wordt behouden. Maar er zullen weinigen zijn, die horen. Alleen in Hem is zekerheid van behoudenis.

Spreek uit en zeg dit: Is Gods Koninkrijk niet genoeg voor u, dat u deze dingen doet, die ingaan tegen God? Bekeer u! Hoor de stem, die roept!

Opeens zag ik een licht op de engel Gods en mij afkomen, en even later werd ik wakker en schreef dit alles op, wat mij getoond werd. Daarna kroop ik het bed weer in en ging ik slapen.

SHALOM!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com