DutchVideo 2013

Profetisch: Gods Elohím schip boven Israël op 01-09-2013!

LUISTER IN DE BOODSCHAP NAAR HET PLAN VAN DE ANTICHRIST! EN: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB ZAL ZIJN VOLK NIET IN DE STEEK LATEN, ONDANKS HUN DOOFHEID NAAR YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS TOE!

Gepubliceerd op 30 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Assad en Obama

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 30 augustus 2013 bracht de bode engel Gods deze profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Uriël. Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, dit is geen science fiction film, maar de volle waarheid!

De UFO’s werden al vanaf het begin ontworpen naar het idee van het Elohim ruimteschip. Maar omdat satan op de aarde was geworpen, bouwde hij met zijn volgelingen eigen UFO’s. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft al veel hierover geopenbaard in de andere boodschappen. 

Gods Elohím schip zal op 1 september 2013 om 10.00 uur boven Israël zijn.

De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal Zijn volk niet in de steek laten, ondanks hun doofheid naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus toe.

Voorwaar, in Openbaring 13, vers 7 en 8 staat geschreven: En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

De antichrist heeft zelf de machten en wereldheersers opgeroepen en uitgestuurd, om zijn plan uit te voeren!

Alle ogen zijn gericht op Syrië en Iran, waarvan Israël vele malen op gewezen heeft, dat ze gifgas hebben. Maar, wie luistert wel?

Voorwaar, Obama zal worden aanbeden, geloofd en geprezen.

Het gifgas was allang bewezen, maar men deed niets!

Totdat men het ging gebruiken…

Profeet Benjamin zei nog in januari: “2013 zal men nimmer vergeten!”

Voorwaar, Israël, wees waakzaam!

De antichrist speelt een spel met de hele wereld, en wie naar hem zal horen, gaat verloren. Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, God zendt Zijn engelen uit!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com