DutchVideo 2014

Profetisch gericht: God straft Syrië zeer spoedig!

VOORWAAR, SYRIE: ZO SPREEKT DE HEER: ZIE WAT KOMT! GIJ ZULT ZEER SPOEDIG GESTRAFT WORDEN, WANT UW LAND BEKEERT ZICH NIET!

Gepubliceerd op 24 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

chemische wapens - Syrië

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 april 2014 werd deze profetische onthulling gebracht. Hoor, Syrië, naar deze onthullende profetie, afkomstig van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob! 

Shalom, Gods geliefde, ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Arismaddai en ben een bode engel van God.

Op 16 september 2013 sprak ik over Syrië en zelfs al vaker over Assad.

Gij daar, die luistert, had Profeet Benjamin Cousijnsen u niet geopenbaard, dat Assad zelf opdracht had gegeven om gifgas te gebruiken?

Voorwaar, eerst loog hij nog, dat hij chemische wapens had, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen u al meteen openbaarde, dat die sluwe vos Assad wel de chemische wapens gebruikt had tegen zijn eigen volk! Zo had hij in het verborgene vele chemische wapens laten verbergen, buiten Syrië, door zijn eigen troepen. En daarnaast stemde Assad maar in, om de chemische wapens, die er nog waren, over te dragen met de resolutie, en onder toezicht en instemming om de chemische wapens te vernietigen. Assad wou hiermee zijn handen wassen in onschuld. Ondanks dat de vos op meer dan tien plaatsen chemische wapens had ingezet, zegt men – vooral het leger van Syrië: “Wij zijn onschuldig!”

Voorwaar, deze vos verleert nimmer zijn streken, en heeft reeds velen gedood, al meer dan 180.000 mensen.

En over het uitmoorden van de Christenen, daar zwijgt men al helemaal over!

Voorwaar, de vos Assad heeft nu, onder zijn eigen volk, zijn Syrisch leger opdracht gegeven, dat de mensen op hem moeten stemmen, anders wordt men bedreigt met de dood.

Ondanks dat men hiermee gedreigd heeft, zal men stemmen. Ook zal Assad, de zogenaamde onschuldige, de vos, zijn macht niet willen overdragen.

Voorwaar, Syrië, zie wat komt!

Gij zult zeer spoedig gestraft worden, want uw land bekeert zich niet. Zo spreekt de Here. Wie niet wil horen, gaat verloren. Aan Mij is alle macht!

Johannes 3, vers 16 en 17  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com