DutchVideo 2019

Profetisch: Dit is hen overkomen die zich niet bekeerden

18-10-2019  Verslag van Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, opgeschreven en overgebracht in opdracht van de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine, de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Toen ik, Benjamin, wakker werd, had ik tranen in mijn ogen, want ik gun echt niemand de hel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Het volgende verslag werd opgeschreven op 18 oktober 2019 door Profeet Benjamin Cousijnsen, om met u te delen.

Shalom, met Profeet Benjamin Cousijnsen.

Terwijl ik sliep, zag ik een bode engel Gods…
Ik zag dat het Michaël was, en hij begroette mij in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij had een gouden staf van de Here in zijn hand, en raakte de grond aan, en ik zag alles heel snel om mij heen draaien. Ik stond naast de bode engel Michaël, en hij sprak heel krachtig, en zei: De Allerhoogste heeft mij gezonden en Zijn woorden zijn getrouw en waarachtig en kadosh, heilig! 

De God van de geesten der Profeten zal u het volgende tonen.
Opeens zag ik sommige ex-werkers staan in de hel, voor een enorme afgrond met vuur.
Michaël zei: Zij zijn vol leugens en misleiding en haat, en zijn uit de duivel. Ze zijn vol zonde, want het zaad in hen is slecht.
Voorwaar, gij echter zijt Gods uitverkoren Profeet. Wie kwaad over u denkt, en Gods gezalfde niet serieus neemt, wat hij aan u overbrengt, en zich niet bekeert, zal daar ook in terechtkomen. Voorwaar, Profeet Benjamin heeft veel om genade en vergeving gevraagd voor hen, maar hun gehoor is verwend, het gehoor van sommige ex-werkers en van anderen. Ze zijn vol trots, twist, onreinheid, haat, jaloezie, afgunst en liefdeloosheid; dit zit in hun vlees.

Voorwaar, ook heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, een oproep gedaan,
en reeds vele kansen gegeven via de boodschappen Gods, om zich te bekeren en om vergeving te vragen, wat ze Profeet Benjamin en zijn vrouw hebben aangedaan, en boven alles, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Ik, Benjamin, huilde…
Want ik zag dat sommige ex-werkers en ook anderen, zoals een vrouw met een donkere moedervlek op haar voorhoofd, en kinderen, en vrouwen die op Connie lijken, in de hel, in de afgrond, geduwd werden door een engel Gods. Ik kon hun gezichten niet heel goed zien, maar nog wel onderscheiden.
Maar Michaël zei: Het zijn sommige ex-werkers, die velen gemanipuleerd hebben, en ze dachten slim te zijn. Dit is hen overkomen, die zich niet bekeerden.

Voorwaar, Profeet Benjamin houdt heel erg veel van zijn vrouw en kinderen.
Zij betekenen echt alles voor hem, en de Heer op de eerste plaats.
Voorwaar, laat hen met rust door kwaad te spreken! Stop ermee, zodat u niet straks in de hel, in de afgrond, geworpen wordt, zoals Likha, Connie, Darren, Jemuel, Rex Michael, Jan Rey, Melba, Joylyn, Jimmy, Zyra, onder anderen.

Profeet Benjamin is trouw aan de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en aan zijn vrouw en kinderen, en dit zeg ik, Michaël, u, Gods bode engel.
Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Wees een drakendoder!’

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Toen ik, Benjamin, wakker werd, had ik tranen in mijn ogen, want ik gun echt niemand de hel, hoewel ik sommigen in de afgrond geworpen zag worden.
Dit mag u delen.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com