DutchVideo 2012

Profetisch: De Here God waarschuwt nu vele landen!

04-10-2012  PROFETISCHE BOODSCHAP: IK BEN EEN BODE ENGEL GODS EN SPREEK TOT U: TURKIJE, IRAN, INDONESIE, NEDERLAND, DUITSLAND, SPANJE, GRIEKENLAND, CHINA, RUSLAND, JAPAN, DENEMARKEN, ROME, AMERIKA, EGYPTE!

Gepubliceerd op 4 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

aap

Volledige weergave:

Hallo! Op 4 oktober 2012 bracht een bode engel Gods ’s ochtends deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jirmejava. Ik ben een bode engel Gods en spreek tot u:

Turkije, Iran, Indonesië, Nederland, Duitsland, Spanje, Griekenland, China, Rusland, Japan, Denemarken, Rome, Amerika, Egypte…

Zo spreekt de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham: Er is geen andere God. Ik ben de God van al wat leeft!

Genesis 2, vers 7  Zo staat geschreven in de heilige Geschriften… Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Waar staat dat gij gemaakt zijt als een dier?

Ik schiep de mens naar Mijn beeld!

Genesis 1, vers 27  Laat u niet misleiden door demonen!

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Ook zeg ik u, Ik ben geen aap!

Hoe zou Ik u dan uit stof uit de aardbodem moeten maken? Met een banaan? Word wakker daar!

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Toch wendt u zich tot uw wereldse goden, zoals beelden, en zelfs vereert u de mens boven Mij!

Exodus 20, vers 4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Ik zeg u, Richt u op de God van Izaäk, Jakob en Abraham!

Zalig wie Hem niet zien en toch geloven. Bekeer u en vernietig uw beelden! Alleen God is heilig, en ook geen paus of Maria.

Exodus 20, vers 5 en 6  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Ook zeg Ik u: Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan.

Welke God zegt nu: ‘Gij zult doodslaan’?

Of gij zult u moeten buigen voor de beelden, of aanbid uw heiligen en uw afgoden. U laat uw kinderen zelfs zingen voor hen. De God van Israël, ja, de God van Izaäk, Jakob en Abraham roept u om zich te bekeren!

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Als u nu niet luistert en denkt, ‘Deze Profeet is gek’, en u neemt nu nog geen gehoor, zeg Ik u als bode engel Gods, Jirmejava, dat uw land spoedig bezocht zal worden.

Vele rampen zijn reeds gekomen door ongehoorzaamheid. Wat nu zal komen in uw land, zal u nog meer verbazen! God wil u zegenen en uw land herstellen, maar u keert zich van Hem af door de valse wegen.

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ieder die in Hem gelooft en Yeshua HaMashiach aanneemt, zal behouden worden en eeuwig leven hebben.

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zal u niet genadig zijn als u zich niet bekeert. Jezus Christus heeft u lief! Wie niet wil horen, gaat verloren. De tijd is nabij, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com