DutchVideo 2014

Profetisch: Chinese regering gaat groot geweld gebruiken!

O.A. EEN MEDEDELENDE PROFETISCHE WAARSCHUWING: ER ZULLEN VELE GEWONDEN ZIJN ONDER DE CHINESE BETOGERS!

Gepubliceerd op 30 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

protestors China

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 30 september 2014, in de namiddag, bracht een boodschapper van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, op 1 oktober 2014 zal de Chinese regering met groot geweld tegen de duizenden betogers optreden, waardoor er vele gewonden zullen zijn.
De politie barricades hebben reeds opdracht gekregen om heel hard op te treden!
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Kreamba.

Sirach 1, vers 12 en 13  Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde. Wie ontzag heeft voor de Heer eindigt goed, op de dag van zijn dood wordt hij “of zij” gezegend.

Voorwaar, de situatie zal uit de hand lopen! 

2 Timotheüs 2, vers 11  Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.

Voorwaar, van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil men niets weten. 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Voorwaar, bekeer u!
Er is maar één Uitweg: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aannemen.

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com