DutchVideo 2012

Profetisch bericht voor Israël van Yeshua, Jezus

Yeshua HaMasiach beschermt Zijn land. Voorwaarde is, Gods wetten te onderhouden en te bidden, dan zal Israël weer uitspruiten. De voorwaarden die God stelt, worden verder genoemd.

Gepubliceerd op 19 mei 2012 door Evangelische EindtijdSpace

Please share and do not change © BC

Roos van Saron

Volledige weergave:

Deze profetische boodschap werd ontvangen door Benjamin Cousijnsen in mei 2012. Benjamin hoorde en zag het volgende…

Benjamin, kijk eens!

Ik zag rozen in de vorm van een Israëlische kandelaar…

Benjamin, zijn ze niet prachtig?

Opeens kwam en zag ik de hand van de Here. Hij knipte de bloemen af, bovenin de top. Toen waren die bloemen weg.

Israël, Ik wil u zegenen! zei de Here Jezus, Yeshua HaMashiach.

‘Waarom zie Ik geen bloemen meer?’ vroeg ik me af.

Benjamin, Gods volk moet Mij zoeken, want in de komende dagen zal Israël uitspruiten.

Jesaja 27, vers 6  Hier staat geschreven: In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen.

De bode engel Gods sprak verder,

Dit kan alleen als ze via Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, nu bidden.

Opeens zag ik dat die tak een knopje kreeg, en de bloem was nog mooier!

Benjamin, als een bloem des velds, zo bloeit hij.

Psalm 103, vers 15  Hier staat geschreven: De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij.

Israël, Mijn sabbatten moet gij onderhouden.

Exodus 31, vers 13  Hier staat geschreven: Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig.

De bode engel Gods sprak verder,

Anders zal Ik u snoeien, en uw kandelaar van u moeten wegnemen.

Openbaring 2, vers 5  Hier staat geschreven: Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik wil, zegt de Here, dat u uitspruit.

Let op de goedertierenheid Gods. U, Roos van Saron, Ik zal u voeding geven.

Keer u, die Yeshua HaMashiach nog niet erkent, nu tot Hem. Hij is het, de Waarheid!

Ook zult gij in uw woonplaatsen geen bloed eten, van het gevogelte en vee. En de engel gaf:

Leviticus 7, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Ook zult gij in al uw woonplaatsen in het geheel geen bloed eten, van gevogelte noch van vee. Al wie enig bloed eet, die zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden.

De bode engel Gods sprak verder,

Maak u klaar!

Yeshua zal voordat Hij komt, uw poort, die u gesloten hebt, met kracht openen!

En Ik zal binnengaan, Yeshua HaMashiach. Niemand kan Israël vervloeken of vernietigen, want Ik zal altijd met Mijn volk zijn! Dit is Mijn eigendom, Mijn honing, Mijn melk, Mijn olie, Mijn volk. Ik bescherm u, geloof Mij!

Yeshua HaMashiach heeft de dood overwonnen.

Hij nam de zonden op zich, en stond op uit de dood. Kom tot Hem!

Hoor, Mijn volk! Ik wil u vermanen.

Psalm 81, vers 9 tot en met 11  Hier staat geschreven: Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israël, of gij naar Mij hoordet! Geen vreemde god zal onder u zijn, gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse god. Ik, de HERE, ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte; doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

De bode engel Gods sprak verder,

U mag zo veel bidden wat u wilt!

Maar als u niet naar Mij luistert, en Ik moet wel naar u luisteren, wat bent u dan voor volk? Deze woorden heb Ik Mijn dienstknecht gegeven. Laat de kandelaar in zijn waarde.

Wie u vervloekt, die zal door Mij, Yeshua HaMashiach, vervloekt zijn. Wie u zegent, zal medegezegend worden. Wie niet Israël gedenkt, en maar aan zichzelf denkt, waarom zou Ik dan u gedenken? Wees verbonden met Israël, ook in uw gebeden, en Ik zal Mij ook ontfermen over u, meer dan ooit tevoren.

Ik zal deze Roos beschermen met Mijn engelen; ze zullen uw luchtruim beschermen, Israël, totdat Ik kom!

Wie u pijn doet, zal door Mij gestraft worden.

Israël, Ik, Yeshua, ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik zal u weer laten bloeien, als u uw leven aan Mij geeft, Yeshua HaMashiach.

SHALOM!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com