DutchVideo 2013

Profetie Zwitserland: tsunami door steenlawine!

06-01-2013  PROFETIE: VOORWAAR, ZWITSERLAND, HET MEER GENÈVE ZAL GETROFFEN WORDEN DOOR EEN STEENLAWINE, DAT EEN TSUNAMI TOT GEVOLG ZAL HEBBEN! VERDER OPENBARINGEN OVER HET WERK VAN DE ENGELEN GODS!

Gepubliceerd op 6 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

meer Geneve Zwitserland

Volledige weergave:

Hallo! Op 6 januari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam van de God, die alles gemaakt heeft, de God van Izaäk, Jakob en Abraham, waar Zijn geliefde Zoon ook is, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en de bode engelen Gods. Mijn naam is Rouachiasa. De God van Izaäk, Jakob en Abraham zei: Gij gaat naar Mijn geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen. Wij bode engelen vereren en dienen de Almachtige.

Hoor, ik openbaar u nieuwe dingen!

Mattheüs 28, vers 2  En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader… tot zover.

Benjamin, wij engelen loven en prijzen en aanbidden de almachtige God van al wat leeft, de God die alles gemaakt heeft door Zijn uitgesproken woorden, vanuit Zijn levensadem.

God is Geest en zeer heilig en machtig!

Kolossenzen 2, vers 15  En Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Kolossenzen 2, vers 18  Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering,… tot zover.

Wij dansen en zingen in de hemel, en zelfs op de wolken, en worden ingezet om Gods woorden over te brengen.

Voorwaar, Zwitserland, het meer Genève zal getroffen worden door een steenlawine, dat een tsunami tot gevolg zal hebben. Meer dan ruim een miljoen mensen zullen vluchten, omdat het water in het meer zeker wel 13 meter over de stadsmuren zal gaan. Verder, Benjamin Cousijnsen is weleens, zowel geestelijk als vleselijk, meegenomen.

Genesis 5, vers 24  En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Benjamin, Michaël is de beschermengel van Israël.

Vele landen hebben een beschermengel.

Daniël 10, vers 21  Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.

Michaël wordt ook de ‘Drakendoder’ genoemd. 

Lees dit voor: Daniël 10, vers 16 en 19  Hier staat geschreven: Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan; toen opende ik mijn mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem die vóór mij stond: Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen, en ik heb geen kracht meer over.

En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven.

De bode engel Gods sprak verder,

Alles wat wij doen en zeggen, komt van de Almachtige; niets is uit onszelf!

God stuurt ook ons engelen om u te beschermen.

Psalm 91, vers 11 en 12  Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Gij zijt als mens boven de engelen gesteld; voorwaar,

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com