DutchVideo 2012

Profetie: Totale controle in uw wonderwereld!

19-06-2012  De engel Gods zegt aan de wereld op dit moment: Word wakker! Weet dat elk woord van God zelf is, en een oproep dat de Opname nabij is. God houdt van u, ga niet verloren!

Published on Jun 19, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

totale controle

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 19 juni 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. De engel Gods begon te spreken, en begon met:

Shalom, Benjamin! Bent u er klaar voor? Gods engelen wel.

De totale overname van de mens is NU realiteit.

Alles is in volle gang. Vele technologische demonen zijn de druk op de aarde aan het opvoeren. Ze willen u daar heel snel overnemen, uit angst voor de Opname van de kinderen Gods, die dan opeens weg zijn. De Opname is zeer nabij! Satan heeft een heel vreemd voorgevoel… Het slachtveld is begonnen voor satan, maar u, die in Jezus Christus bent: Maak u rein, maak u klaar!

En u daar, onderwerp u aan Jezus Christus nu, voordat Zijn deur gesloten is.

De Amerikaanse wet voldoet aan Gods woord: 

Openbaring 13  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De Wet onder Obama vereist dat alle burgers met een RFID-chip zijn geïmplanteerd.

Het is nu reeds in volle gang! Verder wordt u gecontroleerd via televisie, busvervoer, telefoon, computer, Facebook, auto… en zelfs via de vaccinatie injectienaald. Alles wordt voorzien met een chip!

De NASA en UTA zijn bezig met te analyseren, door het wereldwijde dataverkeer te onderscheppen.

De media wordt ook onderschept en gebruikt. Zeg maar, alles wordt gecontroleerd in uw wonderwereld!

Ook zijn er mensen nu met electroden in hun hersenen, die men kan besturen via de satelliet.

2013 Moet men klaar zijn, en moet iedereen wereldwijd echt voorzien zijn.

In sommige landen Benjamin, sprak de engel, is het reeds verplicht. Ook zullen de Filippijnen, Texas, Japan, Indonesië, Spanje, Rome, Europa, zéér snel navolgen.

Ook de super soldaten zijn reeds klaar. Het zijn gekloonde super soldaten.

Tevens Benjamin, zegt satan: ‘Hier kunt u ‘in- en uitzippen’, maar dat ‘uitzippen’ kunt u bij hem wel vergeten.

Als u het getal van het beest, 666, aanneemt, hebt u namelijk de wet van Obama aangenomen, het getal van het beest. Hiermee hebt u Jezus Christus voor eeuwig verworpen. U kunt echt niet uitzippen bij satan. God heeft u gewaarschuwd, NU en door Zijn woord!

Ziet u wel, wie er achter staat, achter dit alles?

Deze boodschap is voor iedereen. Waar zijn de Christenen?

Waar verstoppen ze zich? Is Gods Woord niet voor iedereen?

Wees niet egoïstisch, onderwerp u aan God!

Ook de satellieten zijn gericht op de mensheid.

Zelfs het weer kan men nu manipuleren.

Ik zeg u, Kies nu snel voor Jezus Christus, en geef u over aan Hem.

Wie achterblijft in deze wereldwijde verdrukking, wenst zich namelijk dood. Let op, mag ik uw aandacht? Ik zeg u: De tijd is op! Laat u zich heel graag overnemen?

Laat dit dan gebeuren door Jezus Christus. Kom nu naar Hem, en Hij zal u redden, en u zal behouden worden. Jezus Christus wil u redden. Zeg deze boodschap voort, red zielen, als u werkelijk van Jezus Christus houdt!

Ik zeg u verder, voor de achterblijvers, De kampen staan klaar van de VS.

Maar ook vertel ik u, de crematoriums worden gebruikt om de zieken, maar ook de Christenen, die te laat waren om hun leven aan satan te geven, maar te verbranden. Want ze hadden het getal toch niet aangenomen.

En ook in de totale chaos, tijdens de Opname, zullen zogenaamde ‘bevrijders van de wereld’ onder de mensen zijn, met zichtbare UFO’s.

Het zal een hel zijn voor de achterblijvers, en ook door de hongersnood eet men elkanders vlees op… De demonen van satan vinden het prachtig. De regeringsleiders en het gezag zullen ontdekken dat de Christenen opeens weg zijn. De antichrist zal het uitschreeuwen: ‘Ze zijn weg! Ze zijn weg!’

Maar ik zeg u, kinderen Gods, u mag u nu verblijden, reeds nu mag u zich verblijden. Nog heel even, dan zult u Jezus Christus zien, ECHT zien. Dan zult u bij Hem zijn. En ik zeg u, Waar uw hart is, zal ook uw ziel zijn.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com