DutchVideo 2012

Profetie over Indonesië: Ik zag vele doden!

04-09-2012  PROFETIE: INDONESIE WERD MAANDAGNACHT OPGESCHRIKT DOOR EEN AARDBEVING VAN 6.5. HOEWEL ZE HET ZELF NIET NIEUWSWAARDIG VONDEN: ZE ZIJN GEWAARSCHUWD! BENJAMIN ZIET SCHOKKENDE BEELDEN!

Published on Sep 4, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

indonesie

Volledige weergave:

Beste luisteraars, in de nacht van 4 september 2012 kreeg ik de volgende droom…

Shalom! Mijn naam is Rafaël, ik groet u in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, de Christus. U daar, luister goed wat Benjamin Cousijnsen tot u zegt namens de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Jakarta, Indonesië, hoor de stem die roept: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!”

Hoor de stem die roept: “Maak recht Zijn paden!” Evenals Mattheüs 3, vers 1 tot en met 4 spreekt, zo spreekt Benjamin Cousijnsen ook tegen u.

U daar werd maandagnacht opgeschrikt door een aardbeving, met een kracht van 6.5!

U vindt het niet eens nieuwswaardig.

Exodus 20, vers 3 tot en met 6  Wat vindt u van dit? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Dit is Gods gebod, u bent gewaarschuwd.

Wie niet wil horen, gaat verloren. De bode engel Gods toonde mij het volgende…

En ik zag allerlei schokkende beelden.

Het was verschrikkelijk om aan te zien! Maar ze hebben niet geluisterd. Ik zag vele doden.

Bekeer u alstublieft! En vraag de Here om vergeving en doe uw goden weg, voor de Here! Richt u op Jezus Christus. De bode engel Gods gaf mij:

Openbaring 11, vers 13 en 14  En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig.

Ik zeg u: 1 Johannes 3, vers 9  Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Luister!

Jakobus 4, vers 17  Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Maar wie denkt, Benjamin, dat zij zo door kunnen gaan, sprak de bode engel Gods, zal het zeker bemerken, zeer, zeer spoedig.

Toen richtte de bode engel Gods zich tot de werkers van Benjamin…

U wordt apostelen genoemd van Benjamin, en wordt medegezegend:

Efeziërs 6, vers 10, en 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17

U daar, geef dit door!

Doe alles ter ere van God en grijp elk middel om het door te geven! Zo spreekt de Here naar de werkers toe. Hoor de stem, die roept: “Het Koninkrijk is nabij gekomen. De tijd is nabij!”  Mattheüs 23, vers 12  

Toen richtte de bode engel Gods zich weer tot Indonesië…

God heeft Indonesië zeer lief, maar niet de oude wegen en de afgoden. Als Indonesië luistert en zich bekeert, zal alles veranderen in zegen. Ik ga nu, Profeet Gods, de Here zegent u allen.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com