DutchVideo 2012

Profetie: Obama zet elk land tegen elkaar op!

18-10-2012  DE ANTICHRIST OBAMA HEEFT ZIJN PLAN ZICHTBAAR GEOPENBAARD, SPRAK DE BODE ENGEL GODS. DE HERE GOD ZELF OPENBAART IN DEZE EINDTIJDEN DE PLANNEN VAN DE GROTE VERLEIDER, OBAMA!

Published on Oct 18, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Obama4

Volledige weergave:

Hallo! Op 18 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. In Zijn naam ben ik naar u gezonden. Kijk wat ik bij mij heb! Ik zag een bak, die mij bekend voorkwam…

Benjamin, pak één van de ronde gouden staven…

Ik deed wat de engel Gods mij opdroeg. Deze staven zaten in een vierkant, en ook voelde het zwaar aan. Toen ik het er uittrok, zag ik een vlag. Uit al die vele staven, had ik de vlag van Israël er uitgetrokken.

Benjamin, Israël zou de steun krijgen van Obama, maar hoe kan hij nu tot steun zijn voor Israël?

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Israël, laat niemand u misleiden!

De God van Izaäk, Jakob en Abraham weet waar gij woont, maar ook waar de antichrist is, die u, Israël, wel wil steunen. Wie een oor heeft, die hore! 

De antichrist heeft zijn plan zichtbaar geopenbaard.

Waarom zou de antichrist Turkije helpen, of Iran? Luister,

Openbaring 13, vers 7  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Israël, de Geschriften spreken, dat de satan komt als een engel des lichts.

Zijn uitzien valt velen in de smaak, want hij is uw grote verleider. In het verborgene is hij Obama, de grote leider van de vrijmetselarij.

Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Israël, Obama zet elk land tegen elkaar op!

De draak trok zijn muil open en elk land zal voor de antichrist buigen. Obama heeft stap voor stap zijn plan uitgevoerd en heeft meerdere persoonlijkheden. Israël, leest de Geschriften!

De antichrist wil zijn tempel, en alles is reeds ondertekend.

Men wil alle religies bij elkaar stoppen, met een totale controle over de ganse wereld, onder de wereldleider, de antichrist Obama!

U daar, vreest niet! Yeshua HaMashiach zal zeer spoedig Zijn kinderen thuisbrengen.

Er vindt nu een schifting plaats. Het slechte graan zal van de goede gescheiden worden, en het goede graan zal prachtig opkomen in het Nieuwe Israël. Israël, uw lang verwachte Koning komt, zeer spoedig! Maar eerst zal God voor u uitgaan in de strijd tegen Iran, Turkije en de rest van de wereld!

Benjamin, ik ga nu, u bent rijk in de Here. Ik neem deze bak weer mee, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com