DutchVideo 2013

Profetie: Landen wereldwijde aardbeving benoemd!

06-01-2013  PROFETIE: DE LANDEN, DIE IN DE TOEKOMST GETROFFEN GAAN WORDEN DOOR EEN WERELDWIJDE AARDBEVING, WORDEN GEOPENBAARD, EN MEN IS OOK BEZIG MET EEN EMBRYO KWEKERIJ! WAAKT DAN!  MARK. 13:35 EN 36

Gepubliceerd op 7 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

megaquake aardbeving

Volledige weergave:

Hallo! Op 6 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, Eleazar.

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, satan wil dat u niet gelooft, noch in een hemel, noch in een hel, maar wel in eeuwig leven op aarde!

Voorwaar, men zal er spoedig in slagen, door transplantatie van stamcellen, kapotte cellen te vervangen en massaal kapotte organen te vervangen. Men zal de gekweekte embryo’s gebruiken, waar men cellen uit zal gaan halen.

Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

In het verborgene is men bezig met een embryo kwekerij, die ons van nieuwe organen voorziet.

Men wil onsterfelijk zijn, gelijk aan God! Zover zal God het echt niet laten gebeuren. Als men nu eeuwig leven had op aarde, en men niet zou sterven, dan zou het leven als de hel op aarde zijn. Want men zou toch niet sterven, en men zou dan kunnen doorgaan met zondigen.

Job 21, vers 7  Waarom blijven de goddelozen in leven, worden zij oud, nemen zelfs toe in kracht?

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, 

Markus 13, vers 35 en 36  Waakt dan, want gij weet niet, wanneer “Jezus Christus, Yeshua HaMashiach”, voegde de engel des Heren er aan toe, de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanengekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde.

Markus 13, vers 37  Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!

Mattheüs 24, vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Voorwaar, men zal druk zijn met dan hier een ramp, en dan daar een ramp!

Californië, Mexico, Peru, Alaska, Hawaii, Spanje, Europa, Egypte, China, Korea, Soedan, Seeland, Japan, Duitsland, Australië, Londen, de Verenigde Staten van Amerika, Saoedi-Arabië, New York, Turkije, gij allen zullen de wereldwijde aardbeving bemerken! En ook zal Gods hand in uw land om zich heenslaan en verwoesting brengen. Uw redding en eeuwig leven kunt gij alleen bij Hem krijgen, Jezus Christus. Satan wil alleen maar de mensheid kapotmaken!

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, “noch Christen, noch de ongelovige”, voegde de bode engel Gods er aan toe, maar de toorn Gods blijft op hem.

Bekeer u en gij wordt gered!

Kies heden wie gij dienen wilt, anders kiest God wel voor u.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com