DutchVideo 2012

Profetie: Krachtigere rampen gaan de Aarde nu treffen!

12-08-2012  GOD VRAAGT U DIT IN LIEFDE: GEEF DEZE BOODSCHAPPEN DOOR VAN DE PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN. LUISTER NAAR WAT ER NU ZEER SPOEDIG OVER DE AARDE KOMT! GOD WERKT ZIJN LIJST NU REEDS AF!

Gepubliceerd op 12 aug 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change ©

komeet Aarde

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen, welkom.

Op de 12e van de 8e, 2012, ontving ik de volgende boodschap van de bode engel Gods.

Shalom Benjamin! Mijn naam is Ruach. Benjamin, word wakker. Goedemorgen, volg mij. Ik ben heden tot u gekomen in zijn lieflijke naam, de Naam van Jezus Christus.

Ik volgde de bode engel Ruach de trap af. Voordat ik bezoek kreeg, hoorde ik de hond Micky blaffen.

We liepen naar buiten naar een parkje achter het huis van ons. Ik ging op een bankje zitten, en liet het op me afkomen, wat de bode engel Gods te zeggen had…

Benjamin, als men de boodschappen Gods onderzoekt met het gebeuren van de aarde, dan zal men waarlijk moeten erkennen dat wij, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, tot u zijn gekomen. De Here wil dat ik u deze woorden nogmaals zeg, want velen slapen nog.

Jesaja 24, vers 5 en 6  Dit is voor u: Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwige verbond verbroken.

…Luistert u nog wel? Omdat ik u dit nogmaals moet voorhouden. U bent gewaarschuwd…! Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten… Ben ik duidelijk genoeg?… Daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

Ik ga nu verder, luister, en geef deze boodschappen Gods door van de Profeet Gods!

Ik vraag u dit in liefde. Verspreid het, plaats het, want de tijd is zeer nabij!

Jeremia 25, vers 32  Daar staat geschreven: Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde.

Als de mensen zich voor doof houden en zich niet bekeren, zal de bode engel Gods Donder nogmaals tot u komen met zware stormen en zware windstoten en stortregens en bliksemschichten.

Mexico en Azië, Donder zal krachtiger optreden dan voorheen!

Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.

God zendt u ook overstromingen, tornado’s, extreme helse hitte, plagen zoals hagelbuien, die men nimmer heeft meegemaakt. Spoedig zal er weer een zware aardbeving zijn.

Brokstukken zullen neerkomen, die men had onderschat op aarde.

Het water zal veranderen en bitter worden, zoals u zelf bent. Vulkanen zullen worden geschud.

De grond zal barsten en branden onder uw voeten.

Vuur zal uit de hemel komen, en God werkt Zijn lijst nu reeds af.

Wees niet bevreesd die in Yeshua HaMashiach zijn, Jezus Christus.

Maak u klaar en laat geen zonde in u zijn, anders mist u Zijn Opname, voor u die schoon moet zijn! Breng alles bij Hem, of u zal in een ware hel op aarde zijn. Kom tot Jezus Christus, bekeer u. Kom tot Hem, die roept! Kies wie u dienen wilt. Is het zegen of vloek?

Toen bracht Ruach mij terug en zei zachtjes bij mijn bed: Wie niet naar God wil horen, gaat verloren. Dit telt voor ALLE LANDEN. God bezoekt ook uw land.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine