DutchSalvation PrayerVideo 2012

Profetie: Jammert, want de Dag des Heren is nabij!

09-12-2012  PROFETIE: JAMMERT, WANT DE DAG DES HEREN IS NABIJ! HIJ KOMT ALS EEN VERWOESTING VAN DE ALMACHTIGE! NIET KIEZEN VOOR YESHUA, JEZUS, BETEKENT DAT GIJ OVERGELEVERD ZIJT AAN HET RIJK DER DUISTERNIS!

Gepubliceerd op 9 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de Dag des Heren

Volledige weergave:

Hallo! Op 9 december 2012 bracht de bode engel Gods deze profetische boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Regintias. Olá, Benjamin en u daar, hoor!

Voorwaar, O wee wereld, u wou maar niet horen en niet lang meer, dan zult gij jammeren, omdat de Dag des Heren is gekomen!

Wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God heeft aangenomen, zal weggenomen worden.

In deze dagen zullen ook vreemde gebeurtenissen plaatsvinden…

Het ene volgt het andere op. Een engel Gods zal verslag doen, want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen. De Zon die laag is, zal over de wereld voor grote problemen zorgen. Daarna zal de Zon bij opgang verduisteren, omdat de wereld de werken der duisternis liefhad, zelfs de kinderen! De Maan laat haar licht niet schijnen, dan zal het kwaad over de goddelozen komen.

Jesaja 13, vers 5  Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de HERE en de werktuigen zijner gramschap, om de gehele aarde te verderven.

Jesaja 13, vers 6  Jammert, want de dag des HEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.

Jesaja 13, vers 7  Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt.

Psalm 1, vers 6  want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

Voorwaar, 

Psalm 37, vers 27  Wijk van het kwade en doe het goede.

Bekeer u! Kies wie gij nu dienen gaat.

Niet kiezen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, betekent dat gij overgeleverd zijt aan het rijk der duisternis! Een Jood of Griek of Spanjaard, of u die luistert, kan als mens nog eigenwijzer zijn dan een ezel of een stier!

Op het moment dat uw kinderen, of uw man of vrouw, of uw moeder of vader, of ga zo maar door, weg zijn, zal er veel geween zijn, hartverscheurend! U zal u op de borst slaan, want ze zijn opgenomen, deze Christenen. Voorwaar,

Daniël 12, vers 13  Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.

Maak uw keuze, en buig uw knieën en sluit uw ogen en zeg:

“Here Jezus Christus, ik open mijn hart voor u, en vraag u om mij te wassen, witter dan sneeuw. Vergeef al mijn zonden. Ik geef mij nu over aan u, en zal naar de volle evangelische kerk gaan om opgebouwd te worden. Op dit moment geloof ik, dat ik vrij ben en dat ik uw kind ben, en bedekt ben onder het kostbaar Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dank u, dat ik met u mee mag naar het hemels huis en dat ik niet achterblijf, maar bij u mag zijn, waar eeuwig leven is. Geen tranen, geen pijn, maar eeuwige blijdschap, Amen!”

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Voorwaar, lees uw Bijbel, ook in uw kerk, en onderzoek de Bijbel, ook voor uzelf thuis, dan zal Hij u zegenen.

Ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com