DutchVideo 2012

Profetie: India binnenkort getroffen door rampen!

17-12-2012  BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET, GEEFT NAMENS DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DOOR DAT INDIA NU ZEER SPOEDIG VELE RAMPEN TE VERDRAGEN KRIJGT. LUISTER NAAR DEZE WAARSCHUWING GODS!

Gepubliceerd op 17 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

India

Volledige weergave:

Hallo! Op 17 december 2012 maakte Benjamin het volgende mee…

Shalom Benjamin, word wakker!

“Ja”, zei Benjamin, “ik ben half wakker”.

Ik ben een bode engel Gods en begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Volg mij, geliefde Profeet Gods.

“Ik begroet u ook. En ik zie dat het vijf uur is, en u zegt mij: ‘Volg mij’, maar ik ben in mijn ondergoed. Moet ik u zo volgen?”

Ja, Benjamin. Ziet gij niet, dat gij nu wederom bekleed zijt in spierwit hemels linnen, uit één stuk? Kom!

Ik volgde de bode engel Gods de trap af van ons huis, en de engel Gods liep dwars door de voordeur heen. Dit probeerde ik ook, want ik volgde hem, maar knalde er tegenaan.

En de bode engel kwam terug en zei, Zonder geloof en vertrouwen knalt elke Christen tegen allerlei problemen aan, maar geloof doet wonderen!

Nog één keer, Benjamin…. En nu ging ik er doorheen.

Op straat voor mijn huis vlogen wij de lucht in; het was nog donker in de lucht, en ik zag veel wolken en regenwolken, en onder mij verschillende huizen. Ik voelde mij als een soort magneet, die meegetrokken werd, en besefte dat het ook zo zal gaan met de Opname. Voor mijn gevoel waren we nog maar vijf minuten in de lucht, toen de bode engel zei: Benjamin, daar!

‘Waar?’ dacht ik…

Dit is India, kom! zei de bode engel, en zijn woorden hadden kracht en ik werd weer automatisch naar zijn richting getrokken…

Daar aangekomen, te midden van veel mensen, zag ik een paar mannen die oude schoenen maakten. En het leek wel of deze plaats op instorten stond. En wat een hoop kraampjes en borden met allerlei reclameteksten. En die straten waren vreselijk begaanbaar en daar reed een tram, via allerlei kabels, die ook zijn beste tijden had gehad.

Sommigen aten gewoon op straat, via hun eigen pannetjes, die ze boven een paar straatkeien zetten, met daaronder een vuurtje, met wat leek op gevonden eten erin.

Ook zag ik kinderen, die een mand hadden met oranje bloemetjes; het leken wel theelichtjes.

De bode engel vertelde dat zij Sarai heet, en dit land gaat straffen, in opdracht van de Here God, vanwege hun afgoderijen.

Wij vlogen weer een stuk verder, en ik zag een gouden tempel in het water staan met gouden torentjes. De meeste mensen hadden een rode stip op hun voorhoofd, en ook zwarte stippen zag ik op het voorhoofd. Bij de kinderen zag ik geen stippen, maar wel bij enkelen.

Benjamin, wie niet wil horen, gaat verloren.

“Wat ruik ik?” vroeg ik.

Benjamin, wat dit vlees betreft, dit is halalvlees, men slachtte het beest.

Leviticus 17, vers 11 tot en met 16  Dit kan men zelf lezen.

Voorwaar, men spreekt een gebed uit en draagt het op aan hun god, dit offer, en slacht het beest en men verkoopt het.

Zo gaat dit wereldwijd nu nog! Velen eten dit vlees, dat opgedragen is aan hun afgoden. Kom!

Ik rook saté, maar de bode engel vertelde mij, dat het kikkervlees, rattenvlees en hondenvlees was, en allerlei andere dieren gegeten worden, en ook mensenvlees komt voor, aan een satéstokje!

‘Brrr’, dacht ik.

Dit land zal veel water krijgen, sprak de bode engel Gods verder.

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zal water geven, en dan dit en dan dat. India, zie! Zo spreekt de Here, Ik houd u geen zegen voor! Hij, de Almachtige zal u bedekken!

Leviticus 7, vers 26  Ook zult gij in al uw woonplaatsen in het geheel geen bloed eten, van gevogelte noch van vee.

Leviticus 7, vers 27  Alwie enig bloed eet, die zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden.

Benjamin, als men halalvlees eet, maakt men zich schuldig aan de God van Izaäk, Jakob en Abraham, want dit vlees was in de vorige generaties al opgedragen aan de afgoden.

Men wil hier niets van Yeshua HaMashiach weten, omdat het land onder de vloek is. Voorwaar, breek met uw afgoden en breek ook met uw duivelse magie! Voor u is er nog maar één Uitweg:

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, “zoals u”, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Wie Hem niet aanneemt, zal de hand Gods bemerken, die uw land telkens zal slaan.

Aan u de keus! Onderzoek de Bijbel en bekeer u, voordat het geschied is! Zo spreekt de Here.

De bode engel bracht mij weer terug. Ik was nog nooit daar geweest, en voelde daar dat wij niet welkom waren door allerlei krachten. Maar de kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is meer dan overwinnaar!

Benjamin, wij zijn terug, ja, loop door uw deur. De bode engel keek, of ik weer eens een dreun kreeg, maar ik liep meteen door de deur heen, weer naar boven.

Benjamin, ik ga nu, en India zal zeer spoedig vele rampen te verdragen krijgen!

“Moet ik deze klederen nog uitdoen? Het lijkt wel thermokleding.”

Nee hoor, zei de bode engel Gods, dit gaat vanzelf.

Ik ga nu weer, Profeet Benjamin Cousijnsen, sprak de engel des Heren, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com