DutchVideo 2014

Profetie: Het volgende zal geschieden, Spanje en Kenia!

19-03-2014  PROFETIE OVER SPANJE EN KENIA! EN: OVER DE AARDE, VOOR EN NA DE ZONDEVAL, EN WAT DE GEVOLGEN VOOR DE AARDE WAREN, DOOR ONGEHOORZAAMHEID, EN: WAARSCHUWINGEN VAN GOD OVER DE RFID-CHIP!

Gepubliceerd op 19 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

In den beginnen schiep God de hemel en de aarde

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! In de namiddag werd de volgende boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Surisa en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, in den beginne schiep God de hemel en de aarde, en al wat er bij kwam.

De kleuren waren zó mooi en het was zó volmaakt op aarde! De vogels zongen hun mooiste lied. Voorwaar, wat een vrucht kan veroorzaken! Men werd verleid…

Daarna ging het heel snel. De tijd werd ingekort, en de aarde verloor haar prachtige kleuren. En zelfs vele winkeliers richtten hun winkels in met sombere en donkere kleuren.

Vroeger ging men elkaar helpen…

En had men de suiker op, en de winkels waren dicht, dan vroeg men de buren. En die gaven u wel een beetje suiker. Maar nu heeft u de kans, dat men u neersteekt met een wapen! Voorwaar, men weet niet meer wat men doet. Voorwaar, vele gevallen engelen zijn reeds op aarde, en nemen vele mensen over, en elimineren vele Christenen wereldwijd!

Vele kerkgangers worden gedwongen, om het getal van het beest te nemen.

En hoe meer kerkgangers de RFID-chip 666 hebben aangenomen, hoe meer men gesteund wordt door de overheid. Juist waar gij dacht, dat dit niet zou gebeuren, zal het volgende geschieden:

Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

De bode engel Gods sprak,

Dit gezwel, dat kwaadaardig is, zal etteren en een eczeem veroorzaken en littekens geven, en een besmettelijke virus overbrengen.

Wie het merkteken niet hadden aangenomen, bleven mooi van aanzien.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u reeds lange tijd geleden gezegd, dat zelfs Kenia zwaar gestraft zal worden.

En dit zal spoedig gebeuren! Voorwaar, zo zal ook Spanje een extreme hitte te verdragen krijgen. En zo zeg ik u, Welzalig ieder, die zich richt op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en op de Here vertrouwen, die standvastig volhouden totdat het einde komt!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com